MEDISCH PEDICURE SPORT

Opleidingen

Medisch Pedicure Sport

Medisch pedicure sport opleiding is bedoeld voor MEDISCH pedicures die zich willen profileren in de sportverzorging. De medisch pedicure sport adviseert, analyseert en behandelt sportgerelateerde klachten aan voeten en het bewegingsapparaat. 

Na deze opleiding bent u in staat om de opgedane kennis en vaardigheden adequaat en succesvol toe te passen in de sport verzorgingsbranche. 

Indien u na de opleiding een officieel BRAVO certificaat Medisch Pedicure Sport wilt behalen, melden wij u aan voor de examens van TCI.  In dat geval dient u een theorie examen en een praktijkexamen alsmede een mondeling examen af te leggen. Het theorie examen zal bestaan uit een digitaal multiple choice examen. Een mondeling examen waarin u uw portfolio verdedigt, maakt ook deel uit van het examen. Het praktijkexamen en het mondeling examen (assessment) zullen worden afgenomen door een TCI assessor.   De  examens worden op 1 dag georganiseerd. (Dit is een extra examendag buiten de 5 lesdagen om.)

Het Bravo certificaat geeft recht op vermelding op de website van Provoet.

Indien u geen TCI examen wilt doen, ontvangt u na een voldoende beoordeling van uw eindpresentatie op school, een Pediroda school certificaat Medisch Pedicure Sport. 


LET OP: Indien de opleiding volgt via subsidie van NL leert door, bent u verplicht examens af te leggen en deze met een voldoende af te sluiten.

Accreditatie:

Domein:Aantal punten:
Omgevingsbewust handelen6
Ondernemerschap6
Reflectie (Intervisiegroepen)3
Voetzorg - Sport9

                         

                     

Deze 5 daagse opleiding (40 contacturen) is uitsluitend bedoeld voor Medisch Pedicures. De opleiding is examengericht en geschreven op basis van de competenties van het SCAS. Het bestaande competentieprofiel MP Sport, is opgenomen in het nieuw Branche Kwalificatiedossier (BKD) Medisch Pedicure Sport.

LET OP: volgt u deze opleiding middels de subsidie van NL leert door of Sectoraal Maatwerk, dan bent u VERPLICHT de TCI examens met goed gevolg af te leggen. 

Examendata staan als volgt gepland bij TCI te Schoonrewoerd 3-12-21, 10-1-22, 18-1-22 leslocatie Almelo op 17-12-21(let op! kosten eigen bijdrage € 50.-)

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen;

 • theorie examen
 • mondeling examen
 • praktijk examen

Alle examens vinden op 1 dag plaats 

Bekijk de data van deze cursus in de agenda en schrijf u in via de button "Inschrijven".

De opleiding bestaat uit 5 hele dagen. Tussen elke lesdag zit minimaal 2 weken zodat u thuis uw opdrachten goed kunt maken.

Te denken valt hierbij aan het bezoek aan een sportclub, contact met sportverzorgers en trainers, het maken van een cliëntendossier enz.

 

Tijdens de opleiding medisch pedicure sport worden onderstaande onderwerpen behandeld:


 1. inspanningsfysiologie
 2. functieonderzoeken
 3. biomechanica
 4. spierlengtetesten
 5. meten van weerstand
 6. blessurepreventie en blessurebehandeling
 7. organisatie en netwerken/collegiale samenwerking;
 8. implementatie van deze specifieke kennis in de eigen praktijk
 9. netwerken
 10. Cliëntendossiers
 11. Taping, sport-taping, medical taping
 12. collegiaal overleg
 13. tarief bepaling

kosten van de opleiding:


 1. De gehele opleiding kost € 938.- (Er wordt geen BTW berekend)
 2. Het materialen pakket kan zelf worden aangeschaft. Houdt u rekening met een bedrag van ongeveer € 75,-- Maar wellicht heeft u al bepaalde spullen zelf op voorraad. Besteld kan worden via de groothandel van MSK of uw eigen groothandel. 
 3. Kosten examinering:
  1. Kennistoets digitaal (9.12.1.) - € 101,00
  2. Proeve van bekwaamheid (9.12.2) - € 125,00
  3. Mondeling assessment (9.12.3.) - € 91,00
  4. Totale kosten examinering - € 312,00
 4. TCI examinering is niet verplicht. Na uw eindpresentatie in de klas, ontvangt u van Pediroda een schoolcertificaat. 
 5. Inclusief; digitaal schoolcertificaat, mooie hand-out en muurschild 
 6. Lunch: Tijdens alle klassikale lesdagen van de opleiding verzorgen wij een gezonde lunch. 
Opleidingsrooster
Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
01-02-2022 05-04-2022 09:30 - 16:30 Webinar / Weesp
01-02-2022 25-04-2022 09:30 - 16:30 Webinar / Almelo
01-02-2022 22-04-2022 09:30 - 16:30 Webinar / Zaltbommel