MEDISCH PEDICURE SPORT

Opleidingen

Medisch Pedicure Sport

De Medisch pedicure sport opleiding is bedoeld voor MEDISCH pedicures die zich willen profileren in de sportverzorging. De medisch pedicure sport adviseert, analyseert en behandelt sportgerelateerde klachten aan voeten en het bewegingsapparaat. 

Na deze opleiding bent u in staat om de opgedane kennis en vaardigheden adequaat en succesvol toe te passen in de sport verzorgingsbranche. 

Een opleiding op een bepaalde locatie kan pas van start gaan bij een minimaal aantal inschrijvingen van vijf studenten. Er zijn maximaal acht plekken beschikbaar per locatie.

Indien u na de opleiding een officieel BRAVO certificaat Medisch Pedicure Sport wilt behalen, melden wij u aan voor de examens van TCI.  In dat geval dient u een theorie examen en een praktijkexamen alsmede een mondeling examen af te leggen. Het theorie examen zal bestaan uit een digitaal multiple choice examen. Een mondeling examen waarin u uw portfolio verdedigt, maakt ook deel uit van het examen. Het praktijkexamen en het mondeling examen (assessment) zullen worden afgenomen door een TCI assessor.   De  examens worden op 1 dag georganiseerd. (Dit is een extra examendag buiten de 5 lesdagen om.)

Het Bravo certificaat geeft recht op vermelding op de website van Provoet.

Indien u geen TCI examen wilt doen, ontvangt u na een voldoende beoordeling van uw eindpresentatie op school, een Pediroda school certificaat Medisch Pedicure Sport. 


Deze 5 daagse opleiding (40 contacturen) is uitsluitend bedoeld voor Medisch Pedicures. De opleiding is examengericht en geschreven op basis van de competenties van het SCAS. Het bestaande competentieprofiel MP Sport, is opgenomen in het nieuw Branche Kwalificatiedossier (BKD) Medisch Pedicure Sport.

Download hier de brochure Medisch Pedicure Sport

Accreditatie:

Domein:Aantal punten:
Omgevingsbewust handelen6
Ondernemerschap6
Reflectie (Intervisiegroepen)3
Voetzorg - Sport9

                                           

 

Artikel Voetvak+ november 2022

In de Voetvak+ verscheen een mooi artikel over de opleiding Medisch Pedicure Sport van Opleidingsinstituut Pediroda. Lees hier het volledige artikel.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen;

 • theorie examen
 • mondeling examen
 • praktijk examen

Alle examens vinden op 1 dag plaats 

Bekijk de beschikbare data en leslocaties via de button 'CURSUSAGENDA'. Selecteer de gewenste datum en schrijf in via de inschrijflink. 

Is er geen datum zichtbaar? Dan staat deze cursus of opleiding op dit moment niet ingepland of het betreft een e-learning. 

Neem contact op met het Pediroda hoofdkantoor voor meer informatie. Tel. 0548 545 077 of info@pediroda.nl.

De opleiding bestaat uit 5 hele dagen. Tussen elke lesdag zit minimaal 2 weken zodat u thuis uw opdrachten goed kunt maken.

Te denken valt hierbij aan het bezoek aan een sportclub, contact met sportverzorgers en trainers, het maken van een cliëntendossier enz.

 

Tijdens de opleiding medisch pedicure sport worden onderstaande onderwerpen behandeld:


 1. inspanningsfysiologie
 2. functieonderzoeken
 3. biomechanica
 4. spierlengtetesten
 5. meten van weerstand
 6. blessurepreventie en blessurebehandeling
 7. organisatie en netwerken/collegiale samenwerking;
 8. implementatie van deze specifieke kennis in de eigen praktijk
 9. netwerken
 10. Cliëntendossiers
 11. Taping, sport-taping, medical taping
 12. collegiaal overleg
 13. tarief bepaling

kosten van de opleiding:


 1. De gehele opleiding kost € 795.- (Er wordt geen BTW berekend)
 2. inschrijfgeld € 65.-
 3. Het materialen pakket kan zelf worden aangeschaft. Houdt u rekening met een bedrag van ongeveer € 75,-- Maar wellicht heeft u al bepaalde spullen zelf op voorraad. Besteld kan worden via de groothandel van MSK of uw eigen groothandel. 
 4. Kosten examinering:
  1. Kennistoets digitaal (9.12.1.) - € 102,00
  2. Proeve van bekwaamheid (9.12.2) - € 127,00
  3. Mondeling assessment (9.12.3.) - € 92,00
  4. Totale kosten examinering - € 321,00
 5. TCI examinering is niet verplicht. Na uw eindpresentatie in de klas, ontvangt u van Pediroda een digitaal schoolcertificaat. 
 6. Inclusief; digitaal schoolcertificaat, mooie hand-out en muurschild 
 7. Lunch: Tijdens alle klassikale lesdagen van de opleiding verzorgen wij een gezonde lunch. 
Opleidingsrooster
Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
10-09-2024 21-11-2024 09:30 - 16:30 Webinar
10-09-2024 19-11-2024 09:30 - 16:30 Webinar