Leerwerkloket

Leerwerkloket

Er komen steeds meer vragen binnen bij Pediroda over subsidie mogelijkheden. Iedereen kent tegenwoordig de STAP subsidie of NL Leert door of lokale subsidie verstrekkers zoals het Twents Fonds voor vakmanschap. Een aantal staan op onze website inmiddels vermeld en de afgelopen twee jaar hebben dan ook vele studenten een opleiding of nascholing kunnen volgen met geld uit een subsidie potje.

Naast de vaak bekende subsidie mogelijkheden, hebben veel gemeentes een eigen Leerwerkloket.

Het Leerwerkloket helpt iedereen met Leven Lang Ontwikkelen

Een Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken. Een leerwerkloket zal u ook kunnen adviseren inzake subsidie mogelijkheden in uw woon- en werkomgeving. Dus het is zeer aan te bevelen om eens te bellen met uw regionale Leerwerkloket om de mogelijkheden te bespreken. 

Leerwerkloket | LinkedIn

Er zijn in Nederland 35 Leerwerkloketten in diverse gemeenten, provincies of regio's.

Zoek het Leerwerkloket in jouw gemeente via deze link

Voor wie een opleiding of cursus wil gaan volgen zijn er diverse financiële regelingen en manieren voor om- of bijscholing. Meer informatie over de diverse mogelijkheden vind je via deze link