Procert Accreditatie (KRP)

Procert Accreditatie 2024 - 2026

ProCert is het Kwaliteitsinstituut voor pedicures. Het doel van ProCert is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche. Dat doet ProCert o.a. door het accrediteren van bij- en nascholingsactiviteiten.

.

Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het KRP is een registratiesysteem voor pedicures om de kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. In het register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. Om een KRP registratie probleemloos te kunnen verlengen moeten KRP geregistreerde medisch pedicures in totaal 24 accreditatiepunten behalen in de periode van 2024 - 2026. Deze accreditatiepunten zijn onderverdeeld in verschillende domeinen voetzorg en in het schema hiernaast kun je zien hoeveel punten in welk domein je minimaal behaald dienen te worden.

.

Verplichte domeinen

KRP geregistreerde Medisch Pedicures moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 15 verplicht in bepaalde domeinen (9 punten in Voetzorg specialistisch, 2 punten in Omgevingsbewust handelen, 2 punten in Reflectie en 2 punten in Ondernemerschap)


KRP geregistreerde Pedicures+ DV en Pedicures+ RV moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 9 verplicht in bepaalde domeinen (3 punten in Voetzorg specialistisch, 2 punten in Omgevingsbewust handelen, 2 punten in Reflectie en 2 punten in Ondernemerschap)


KRP geregistreerde Pedicures+ DV/RV moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 12 verplicht in bepaalde domeinen (3 punten in Voetzorg specialistisch, 2 punten in Omgevingsbewust handelen, 2 punten in Reflectie en 2 punten in Ondernemerschap)


Vrije ruimte

De overige punten mogen vrij naar keuze worden behaald via cursussen in alle mogelijke domeinen (dus Voetzorg specialistisch, Omgevingsbewust handelen, Reflectie, Ondernemerschap of Voetzorg algemeen, niveau 4). Heb je dus voor één van de verplichte domeinen meer dan het minimale aantal punten behaald, dan kun je het overschot aan punten ook gebruiken voor deze vrije ruimte..

.

KRP registratie voor Pedicures

Nieuw in het accreditatiereglement van Procert is de mogelijkheid voor pedicures met een erkend branchediploma Pedicure (basis) zich te laten registreren in het KRP. Pedicures kunnen zich hiermee onderscheiden en tonen dat zij kwaliteit bezitten en hun kennis op peil te houden.

.

KRP geregistreerde Pedicures moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 6 verplicht in bepaalde domeinen (2 punten in Omgevingsbewust handelen, 2 punten in Reflectie en 2 punten in Ondernemerschap)

De overige 18 punten moeten worden behaald in het domein Voetzorg algemeen, niveau 4.

.

Op het schema "Overzicht benodigde domeinen en punten" staan alle verplichte KRP punten beschreven voor Pedicures en voor Medisch Pedicures, alsmede voor Pedicure DV, Pedicure RV en Pedicure DV/RV. 

Kwaliteitsregister 01-01-2024 - 31-12-2026:

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe accreditatieperiode gestart met een nieuw accreditatiereglement. Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. 

                                  

         

.

In onderstaand overzicht kun je zien hoeveel (en in welke domeinen) punten een geaccrediteerde pedicure in de periode 2024 - 2026 moet behalen.

.

OVERZICHT BENODIGDE DOMEINEN EN PUNTEN

.
Pediroda accreditatiepakketten voor Medisch Pedicures

Een accreditatiepakket = alle verplichte domeinpunten + vrije ruimte punten

Opleidingsinstituut Pediroda heeft voor Medisch Pedicures speciale accreditatiepakketten samengesteld waarmee je eenvoudig en snel alle verplichte punten kunt behalen. Volg je dus als medisch pedicure alle cursussen uit één pakket, dan behaal je hiermee alle punten in zowel de verplichte domeinen als in de vrije ruimte.