Kwaliteitsregister voor de Pedicure


ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling.


De pedicures die aan de eisen van ProCERT voldoen kunnen zich registreren. Een geregistreerde pedicure beschikt over  de benodigde diploma's én s verplicht zich bij te scholen


Let op;

- Je mag niet alle punten in één jaar behalen

- Iedereen moet verplicht een E-learning volgen bij ProVoet

- Indien u een workshop/cursus of studiedag in het verleden al heeft gevolgd kan het zijn dat er geen accreditatiepunten  door ProCert worden toegekend. 


Voor meer informatie kijk op: www.procert.nl


NIEUW KRP systeem vanaf januari 2018:

  • Medisch pedicure                                                                                                                                                                             Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 24                                                                                                                                              - 9 punten in domein Voetzorg                                                                                                                                                                  - 3 punten in domein Kwaliteit                                                                                                                                                                  - 6 punten in domein Professionaliteit                                                                                                                                                      - 3 punten vrij naar keuze

  • Pedicure ++ (aantekening diabetes EN reuma)                                                                                                                                     Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 21                                                                                                                                          Er mogen maximaal 3 punten in de vrije ruimte behaald worden. De rest moet verplicht in de beroepsvereiste              domeinen.
  • Pedicure + (aantekening diabetes OF reuma)                                                                                                                                        Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 15                                                                                                                                           Alle punten moeten behaald worden in de beroepsvereiste domeinen.