Privacy

Privacywetgeving conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Opleidingsinstituut Pediroda voldoet aan de nieuwe AVG richtlijnen. Wij informeren u middels onderstaande informatie over deze wetgeving en de toepassing daarvan binnen Pediroda.
Door het insturen van uw personalia naar Pediroda, op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met het gebruik en opslag van uw gegevens door Pediroda. Indien u dit niet wenst, geeft u dit dan expliciet door aan Pediroda.

Welke gegevens verzamelen wij:

NAW- gegevens, geboortedatum, mailadres, rekeningnummer, bestellingen, gevolgde opleidingen, gevolgde cursussen en workshops. BSN wordt nooit gevraagd of opgeslagen !!!

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

Opleidingsinstituut Pediroda en Pediroda Gezond en Well hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de leerovereenkomst, verwerken aanmelding cursussen en workshops en voor het verbeteren van uw klant ervaring/ klantenservice. Zo kunnen wij bij voorbeeld in de gaten houden wanneer uw certificaten verlopen en kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen. Tevens kunnen wij onze producten en diensten beter aanpassen op de vraag van onze klanten.

Hoe verzamelen we deze gegevens:

Tijdens uw cursus aanvraag/-aanmelding via info@pediroda.nl of telefonisch, bij het plaatsen van een bestelling via de webshop op info@pediroda-shop.nl of helma@pediroda.nl of via Laposta (ons nieuwsbriefsysteem) Ook verzamelen wij gegevens door het invullen van aanmeldingsformulieren

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

  • Pediroda Cursus Administratie Systeem (Externe server)
  • Casman kassasysteem (winkel- en webshopbestellingen)
    Exameninstituut Stichting T.C.I.
  • Hendriksen Accountants (financiële administratie)
  • Laposta (nieuwsbriefsysteem)
  • Oranjekruis (studenten die de reanimatie/AED cursus volgen)
  • Nederlandse reanimatie raad (NRR) --> verwerken certificaten
  • Docentes
  • Incassobureau IntoCash (alleen bij wanbetaling)

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is geborgd.

Wij hebben uw toestemming nodig!

Wij hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Voor verwerken van uw aanmeldingen en verwerking van certificaten en diploma’s en verzenden van bestellingen en het verbeteren van onze producten en diensten. Uw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk. Daarom willen wij u graag nog een keer uw toestemming vragen. Indien u wilt dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, stuurt u dan een mail naar info@pediroda.nl

Per ommegaande worden uw gegevens dan verwijderd.

Dit betekent dat uw aanmeldingen niet meer door ons kunnen worden verwerkt, u niet meer op de hoogte wordt gehouden van belangrijk nieuws.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd.

In alle gevallen zullen alle BSN nummers worden verwijderd en vanaf heden niet meer worden gevraagd.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van deze informatie, belt u dan met Pediroda; 0548-545077

Kortom; uw persoonsgegevens zijn in goede en vertrouwde handen bij Pediroda.

Directie Pediroda