Privacy

Privacyverklaring conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, bankrekeningnummer, enz.

Omdat u persoonsgegevens met Opleidingsinstituut Pediroda deelt als klant of als u informatie aanvraagt via ons contactformulier, informeren we u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die opleidingsinstituut Pediroda verwerkt

Opleidingsinstituut Pediroda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten, webshop en/of omdat u zelf gegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

– Bankrekeningnummer bij toestemming voor een eenmalige automatische incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Opleidingsinstituut Pediroda gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pediroda.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel verwerkt Opleidingsinstituut Pediroda persoonsgegevens

Met welk doel verwerkt Opleidingsinstituut Pediroda persoonsgegevens?

Opleidingsinstituut Pediroda verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Uitvoeren van een leerovereenkomst

– Uw betaling af te kunnen handelen

– Uw klantervaring te verbeteren

– Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

Hoe lang bewaart Opleidingsinstituut Pediroda persoonsgegevens?

Opleidingsinstituut Pediroda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard (Groothandel, Boekhandel en Opleiders). Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming, verstrekt Opleidingsinstituut Pediroda uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

  • Pediroda Cursus Administratie Systeem (Externe server)
  • Exameninstituut Stichting T.C.I.
  • Hendriksen Accountants (financiële administratie)
  • Laposta (nieuwsbriefsysteem)
  • Oranjekruis (studenten die de reanimatie/AED cursus volgen)
  • Nederlandse reanimatie raad (NRR) --> verwerken certificaten
  • Docentes
  • Incassobureau IntoCash (alleen bij wanbetaling)

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is geborgd.

Cookies

Opleidingsinstituut Pediroda maakt gebruik van Google Analytics, diensten van Google Inc. (Google). Opleidingsinstituut Pediroda kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie, inclusief uw IP-adres. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Opleidingsinstituut Pediroda verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar info@pediroda.nl

U dient u bij zo’n verzoek te identificeren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Opleidingsinstituut Pediroda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   Uw gegevens worden enkel in goed beveiligde datacentra opgeslagen. Opleidingsinstituut Pediroda heeft haar data ondergebracht bij gerenommeerde datacentra met complexe wachtwoorden. De datacentra zijn ISO gecertificeerd. Daarmee voldoen ze aan de hoogste beveiligingseisen. Alle servers zijn uitgerust met een firewall, antivirusbescherming en anti-spam filters.

Met personen van Opleidingsinstituut Pediroda die uw persoonsgegevens verwerken in de administratie / boekhouding is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@pediroda.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Opleidingsinstituut Pediroda, dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14-11-2023 en vervangt alle voorgaande versies.


Door middel van het doorgeven van uw gegevens aan Pediroda, gaat u akkoord met deze Privacy verklaring.


Pedicureoefentoetsen is een handelsnaam van opleidingsinstituut Pediroda

Opleidingsinstituut Pediroda

Parmentierweg 18,

7602 PW Almelo

KVK Enschede: 54994500

BTW NR: NL8515.21.162B01