Opleidingsterminologie

Onderwijs is steeds in beweging. Het aantal vormen van onderwijs is de laatste jaren uitgebreid en daarom komen er ook steeds nieuwe termen bij.

Studenten en cursisten zien hierdoor soms door de bomen het bos niet meer.

Om duidelijkheid te verschaffen hebben we nog een keer de door Opleidingsinstituut Pediroda gebruikte termen op een rij gezet.

                      

                    Terminologie - Taalunie

Cursist;

Iemand die een nascholingscursus volgt

Student;

Iemand die een opleiding volgt tot pedicure, medisch pedicure, medisch pedicure sport, medisch pedicure oncologie, compressietherapeut, voetconsulent of oncologisch voetzorg verlener.

Klassikale les

Les (van een opleiding of cursus) die wordt gegeven op een schoollocatie waarbij de student of cursist fysiek aanwezig is. Indien dit een hele dag betreft, verzorgt Pediroda een lunch.

E-learning

Opleiding, module of cursus waarbij de theoretische lesstof geheel of gedeeltelijk online wordt aangeboden.

Webinar;

Live les of cursus die een student of cursist online volgt via de computer, tablet of smartphone. De docent geeft live les via de laptop of computer. Het is mogelijk tijdens de les onderling middels getypte berichten te communiceren en op deze wijze vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen in de chat.

Replay-link;

Via een link kan men een opgenomen, online les van een opleiding of cursus thuis op elk gewenst tijdstip volgen. Tijdens het volgen van een les via een replay-link is Interactie met de docent of mede studenten/cursisten niet mogelijk.

On Demand e-learning;

Een e-learning die op elk gewenst moment – online- gevolgd kan worden. Na het doornemen van de informatie behorende bij de toetsvragen kan de toets worden gemaakt. Na aanschaf van een on demand elearning via de website van Pediroda ontvangt men toegang tot de betreffende e-learning. Deze bestaat uit een casus, kennisblokken, bijbehorende vragen en een afsluitende toets met met multiple choice vragen en uitleg. Na het volgen en positief afronden van een on demand e-learning, kan het certificaat worden gedownload en worden de accreditatiepunten bijgeschreven. Het is mogelijk de e-learning tussentijds te onderbreken en op een later tijdstip te vervolgen.

K.R.P. ;

Kwaliteits Register Pedicures, beheerd door Procert via het programma PE Online. Elke KRP

geregistreerde pedicure heeft een eigen inlog in PE-Online en een verplichting tot het behalen van accreditatiepunten.

Accreditatieperiode;

Een periode van 3 jaar waarin elke KRP geregistreerde een aantal accreditatiepunten moet behalen. Voor elke KRP geregistreerde begint deze periode op dezelfde datum. De eerstvolgende startdatum van de nieuwe periode is 1 januari 2024

Accreditatiepunten;

Elke KRP geregistreerde moet zijn of haar kennis aantoonbaar op peil houden. Hiertoe dient men nascholing te volgen. Elke nascholing die Pediroda aanbiedt, geeft recht op punten. Elke KRP geregistreerde moet 24 studiepunten halen en mag daar drie jaar over doen. Het is afhankelijk van uw status in het KRP in welke domeinen deze punten moeten worden behaald. Op de website van Pediroda staat een uitgebreid overzicht.

BRAVO;

De stichting BRAVO is eigenaar van de verschillende Branche Kwalificatie Dossiers (BKD) en borgt de waarde van de diploma’s

B.K.D.;

In een branche kwalificatie dossier en de daarbij behorende servicedocumenten staat alles vermeld wat een (medisch) pedicure moet kennen en kunnen. Kennen gaat over de theoretische kennis en kunnen gaat over de praktische vaardigheden. De volgende BKD’s zijn van toepassing; BKD pedicure, BKD medisch pedicure, BKD medisch pedicure sport en het BKD medisch pedicure oncologie.

Toetsdocument;

Pediroda werkt samen met het Examenbureau stichting T.C.I. gevestigd in Schoonrewoerd. T.C.I. stelt aan de hand van een BKD, een toetsdocument samen. Hierin wordt alles vermeld aangaande examens. Structuren, modeleisen, competenties, minimale examenscores etc.

Examenkamer;

De examenkamer houdt toezicht op examens, examenbureaus en examenlocaties.

Diplomaregister;

Elk erkend Branche- of Crebo diploma wordt geregistreerd in het diplomaregister. Dit ter voorkoming van valse diploma’s. Werkgevers kunnen hier controleren of getoonde diploma’s echt zijn.

NLQF;

Het Dutch Qualification Framework oftewel Nederlands Kwalificatieraamwerk geeft de verschillende niveaus van opleidingen aan. Op pedicurediploma’s staat sinds enige jaren een NLQF niveau aangegeven. Het draagt bij aan de erkenning van de beroepsgroep

Kwaliteitscontrole;

Pediroda staat onder streng kwaliteitstoezicht van diverse organisaties. Concreet houdt dit in dat wij tijdens examens die wij op onze schoollocaties organiseren, onaangekondigd kwaliteitscontrole kunnen krijgen door TCI of stichting BRAVO. Daarnaast zijn erkend Kwaliteits Opleider van Provoet en worden wij daarom elke 4 jaar onderworpen aan een zware audit waarbij alle werkprocessen van Pediroda worden doorgelicht door het CPION.