UWV subsidie

Eisen UWV voor vergoeding opleiding

Met de juiste opleiding en papieren maak je meer kans op werk. Geldt dat ook als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering solliciteert? Wat zijn de mogelijkheden? We zetten een aantal veel gestelde vragen op een rij.

Biedt (om)scholing een goede kans op werk?

Als de scholing belangrijk is voor het beroep of de functie die je wilt uitoefenen, dan heeft scholing of omscholing zeker zin. Met de juiste scholing maak je meer kans op een baan.

Hoe kan UWV helpen bij scholing?

Wil je een cursus, training of opleiding volgen? Dan kun je aan UWV vragen om die te vergoeden. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan betaalt UWV al je opleidingskosten. Dus ook je boeken en ander studiemateriaal.

Wat zijn de voorwaarden om scholing vergoed te krijgen?

De eerste en belangrijkste voorwaarde is dat scholing noodzakelijk moet zijn om betaald werk te vinden. Bij de volgende vraag lees je meer hierover.

De scholing mag maximaal 1, 2 of 2,5 jaar duren. Die maximale duur hangt af van je persoonlijke situatie.

Je moet in staat zijn om scholing te volgen. We leggen dit verderop beter uit.

Je verplicht je om er alles aan te doen om de scholing met succes af te ronden.

Na een aanvraag voor scholing volgt altijd een individuele beoordeling. Een arbeidsdeskundige kijkt daarbij naar je persoonlijke situatie.

Wanneer is scholing noodzakelijk?

Scholing is noodzakelijk als die voldoet aan een van de volgende eisen:

Je werkgever is van plan om je een baan aan te bieden als je je scholing succesvol hebt afgerond met een certificaat of diploma.

Je kunt na het volgen van de scholing een beroep uitoefenen dat UWV heeft aangemerkt als kansberoep.

Je kunt aantonen dat je met een certificaat of diploma een goede kans hebt op een baan. Of om als zelfstandig ondernemer in je levensonderhoud te kunnen voorzien.

Waar let UWV op bij de beoordeling of ik in staat ben scholing te volgen?

De arbeidsdeskundige beoordeelt aan de hand van de volgende voorwaarden:

Je voldoet aan de toelatingseisen van het instituut waar je scholing wilt volgen.

Je bent lichamelijk en mentaal in staat om de scholing met goed resultaat af te ronden. En je kunt de functie of het beroep waarvoor de scholing je opleidt ook echt uitvoeren.

Je persoonlijke omstandigheden stellen je in staat om de scholing met goed gevolg af te ronden.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Veel opleidingen gaan vaak uit van standaarddeelnemers. Als je bijvoorbeeld snel moe bent, heb je meer tijd nodig dan anderen. Overleg daarom met de opleiding wat ze voor je kunnen betekenen en hoe ze je kunnen helpen. Maar ook UWV kan hier een rol in spelen. Je contactpersoon bij UWV kan je hierin adviseren.

Als UWV het noodzakelijk vindt dat je de scholing gaat volgen, dan krijg je tijdens de opleiding vrijstelling van je sollicitatieplicht en je plicht om werk te aanvaarden. Je verplicht je wel om je in te spannen om de opleiding met succes af te ronden. Meer weten? Kijk op uwv.nl.

UWV GECONTRACTEERD SCHOLINGSBEDRIJF

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV i.h.k.v. het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training.

WebadresUWV | Particulieren