Procert Accreditatie 2024-2026

Procert Accreditatie 2024 - 2026

ProCert is ht Kwaliteitsinstituut voor pedicures. Het doel van ProCert is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche. Dat doet ProCert o.a.  door het accrediteren van bij- en nascholingsactiviteiten.

.

Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het KRP is een registratiesysteem voor pedicures om de kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. In het register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. Om een KRP registratie probleemloos te kunnen verlengen moeten KRP geregistreerde medisch pedicures in totaal 24 accreditatiepunten behalen in de periode van 2024 - 2026. Deze accreditatiepunten zijn onderverdeeld in verschillende domeinen voetzorg en in het schema hiernaast kun je zien hoeveel punten in welk domein je minimaal behaald dienen te worden.

.

In het Procert Accreditatiereglement lees je alles over de Kwaliteitscriteria voor de periode van 2024 t/m 2026.

.

Nieuw in het accreditatiereglement van Procert is de mogelijkheid voor pedicures met een erkend branchediploma Pedicure (basis) zich te laten registreren in het KRP.  Pedicures kunnen zich hiermee onderscheiden en tonen dat zij kwaliteit bezitten en hun kennis op peil te houden. 

.

Op het schema "Overzicht benodigde domeinen en punten" staan alle verplichte KRP punten beschreven voor Medisch Pedicures, alsmede voor Pedicure DV, Pedicure RV en Pedicure DV/RV. 

KRP geregistreerde Medisch Pedicures moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 15 verplicht in bepaalde domeinen. De overige 9 punten mogen vrij naar keuze worden ingedeeld:

.

.

In onderstaand overzicht kun je zien hoeveel (en in welke domeinen) punten een geaccrediteerde pedicure in de periode 2024 - 2026 moet behalen. 

.

      OVERZICHT BENODIGDE DOMEINEN EN PUNTEN

.