Procert Accreditatie 2024-2026

Procert Accreditatie 2024 - 2026

ProCert is het Kwaliteitsinstituut voor pedicures. Het doel van ProCert is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche. Dat doet ProCert o.a.  door het accrediteren van bij- en nascholingsactiviteiten.

.

Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het KRP is een registratiesysteem voor pedicures om de kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. In het register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. Om een KRP registratie probleemloos te kunnen verlengen moeten KRP geregistreerde medisch pedicures in totaal 24 accreditatiepunten behalen in de periode van 2024 - 2026. Deze accreditatiepunten zijn onderverdeeld in verschillende domeinen voetzorg en in het schema hiernaast kun je zien hoeveel punten in welk domein je minimaal behaald dienen te worden.

.

In onderstaand overzicht staan de nascholingseisen van Procert voor KRP geregistreerde Medisch Pedicures en Pedicures Plus om hun KRP registratie probleemloos te verlengen na afloop van deze periode die duurt van 1-1-2024 t/m 31-12-2026. 

.

Verplichte domeinen en vrije ruimte

.

Medisch Pedicure 24 punten totaal, waarvan:

9 punten verplicht in het domein Voetzorg specialistisch
2 punten verplicht in het domein Omgevingsbewust handelen,
2 punten verplicht in het domein Reflectie
2 punten verplicht in het domein Ondernemerschap.
9 punten in de vrije ruimte die behaald kunnen worden in één van bovenstaande domeinen of in het domein Voetzorg algemeen, niveau 4

.

Pedicure Plus DV en Pedicure Plus RV 24 punten totaal, waarvan:
3 punten verplicht in het domein Voetzorg specialistisch
2 punten verplicht in het domein Omgevingsbewust handelen,
2 punten verplicht in het domein Reflectie en
2 punten verplicht in het domein Ondernemerschap
15 punten in de vrije ruimte die behaald kunnen worden in één van bovenstaande domeinen of in het domein Voetzorg algemeen, niveau 4

.

Pedicure Plus DV/RV 24 punten totaal, waarvan:
6 punten verplicht in het domein Voetzorg specialistisch
2 punten verplicht in het domein Omgevingsbewust handelen,
2 punten verplicht in het domein Reflectie en
2 punten verplicht in het domein Ondernemerschap.
12 punten in de vrije ruimte die behaald kunnen worden in één van bovenstaande domeinen of in het domein Voetzorg algemeen, niveau 4

.

De punten in de vrije ruimte mogen dus vrij naar keuze worden behaald via cursussen in alle mogelijke domeinen (dus Voetzorg specialistisch, Omgevingsbewust handelen, Reflectie, Ondernemerschap of Voetzorg algemeen, niveau 4). Heb je dus voor één van de verplichte domeinen 

Nieuw in het accreditatiereglement van Procert is de mogelijkheid voor pedicures met een erkend branchediploma Pedicure (basis) zich te laten registreren in het KRP.  Pedicures kunnen zich hiermee onderscheiden en tonen dat zij kwaliteit bezitten en hun kennis op peil te houden. 

.

.

.POp onderstaand schema "Overzicht benodigde domeinen en punten" zie je nogmaals alle verplichte KRP punten voor Medisch Pedicures, alsmede voor Pedicure DV, Pedicure RV en Pedicure DV/RV.

.

      OVERZICHT BENODIGDE DOMEINEN EN PUNTEN

KRP registratie voor Pedicures

Nieuw in het accreditatiereglement van Procert is de mogelijkheid voor pedicures met een erkend branchediploma Pedicure (basis) zich te laten registreren in het KRP. Pedicures kunnen zich hiermee onderscheiden en tonen dat zij kwaliteit bezitten en hun kennis op peil te houden.

.

KRP geregistreerde Pedicures moeten in totaal 24 punten behalen waarvan 6 verplicht in bepaalde domeinen (2 punten in Omgevingsbewust handelen, 2 punten in Reflectie en 2 punten in Ondernemerschap)

De overige 18 punten moeten worden behaald in het domein Voetzorg algemeen, niveau 4.

.

Pediroda accreditatiepakketten voor Medisch Pedicures

Een accreditatiepakket = alle verplichte domeinpunten + vrije ruimte punten

Opleidingsinstituut Pediroda heeft voor Medisch Pedicures speciale accreditatiepakketten samengesteld waarmee je eenvoudig en snel alle verplichte punten kunt behalen. Volg je dus als medisch pedicure alle cursussen uit één pakket, dan behaal je hiermee alle punten in zowel de verplichte domeinen als in de vrije ruimte. 

.

In het Procert Accreditatiereglement lees je alles over de Kwaliteitscriteria voor de periode van 2024 t/m 2026.