Wanneer ben ik geslaagd?

Diploma

Vanaf 1 januari 2018 zijn er wijzigingen opgetreden betreffende het branchediploma pedicure en branchediploma medisch pedicure. Het eigenaarschap van deze branchediploma’s is overgedragen van CvAE (Centrum voor Ambachtseconomie) naar stichting BRAVO (Branchediplomering Voetzorg).

Stichting BRAVO is een nieuwe stichting die de kwaliteit van de brancheopleidingen en de examinering van het branchediploma borgt. Alle branchediploma’s die vanaf 1-1-2018 zijn behaald, worden geregistreerd in het diplomaregister van stichting BRAVO en uitgegeven in beheer van deze stichting. U ontvangt van Stichting TCI een branchediploma dat door BRAVO is uitgegeven en geregistreerd in het diplomaregister. Elk diploma, behaald na 01-01-2018 is automatisch in dit register opgenomen.


Na ontvangst van het diploma kunt u uw gegevens in dit register checken en zo nodig contact opnemen via www.diplomaregisterbravo.nl/contact als u vragen heeft over het beheer van uw gegevens.


De diplomakosten worden in rekening gebracht via een webbetaling aan het examenbureau TCI, De kosten hiervoor bedragen € 25,00. Middels deze webbetaling geeft u ook toestemming voor opname van uw persoonsgegevens in het diplomaregister. 


Nadat u alle examens van uw opleiding heeft behaald zal het nog enkele weken duren alvorens u het diploma ontvangt. Indien er voldoende geslaagden zijn, zal er een diploma uitreiking worden georganiseerd. Het is altijd mogelijk uw diploma opgestuurd te krijgen als u niet bij de diploma uitreiking aanwezig kunt zijn.