Wanneer ben ik geslaagd?

Diploma


Stichting BRAVO is een stichting die de kwaliteit van de brancheopleidingen en de examinering van het branchediploma borgt. Alle branchediploma’s die vanaf 1-1-2018 zijn behaald, worden geregistreerd in het diplomaregister van stichting BRAVO en uitgegeven in beheer van deze stichting. U ontvangt van Stichting TCI een branchediploma dat door BRAVO is uitgegeven en geregistreerd in het diplomaregister. Elk diploma, behaald na 01-01-2018 is automatisch in dit register opgenomen.


Na ontvangst van het diploma kunt u uw gegevens in dit register checken en zo nodig contact opnemen via www.diplomaregisterbravo.nl/contact als u vragen heeft over het beheer van uw gegevens.


De diplomakosten worden in rekening gebracht via een webbetaling aan het examenbureau TCI, De kosten hiervoor bedragen € 25,00. Middels deze webbetaling geeft u ook toestemming voor opname van uw persoonsgegevens in het diplomaregister. 


Nadat u alle examens van uw opleiding heeft behaald zal het nog enkele weken duren alvorens u het diploma ontvangt. Indien er voldoende geslaagden zijn, zal er een diploma uitreiking worden georganiseerd. Het is altijd mogelijk uw diploma opgestuurd te krijgen als u niet bij de diploma uitreiking aanwezig kunt zijn.


Oud / nieuw Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg

Het Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg (BKD) vormt de basis van het branchediploma Basispedicure en Medisch Pedicure. In 2022 is het BKD en daarmee ook een deel van de lesstof aangepast. Heb jij jouw opleiding gevolgd ten tijde van het 'oude' BKD? (je valt in het oude BKD als jouw eerste examen vóór 1 september 2022 heeft plaatsgevonden) en moet je de module Ondernemersvaardigheden nog afronden? Doe dat dan, inclusief examens vóór 31 december 2023. Anders word je automatisch overgezet naar het nieuwe BKD zodat je overnieuw moet beginnen met de module Ondernemersvaardigheden. Deze bevat voor het nieuwe BKD namelijk compleet andere opdrachten.