Vrijstelling aanvragen

Procedure aanvragen vrijstelling

Indien u van mening bent dat u recht heeft op vrijstelling, kunt u Pediroda vragen u een aanvraagformulier vrijstellingen toe te sturen. Dit aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden. Om aan te tonen dat u recht heeft op vrijstelling moet u zoveel mogelijk bewijzen mee sturen naar TCI. Denk hierbij aan een kopie van de betreffende diploma's en/of certificaten, cijferlijsten enz.

De vrijstelling wordt alleen verleend door het examenbureau (TCI) en niet door onderwijsinstellingen. De uitslag van de aanvraag wordt door TCI rechtstreeks aan u verzonden. Pediroda zal een kopie van de uitslag toegezonden krijgen en dit verwerken in de administratie.  

Kosten aanvraag vrijstelling:

Vanaf 1 september 2011 berekent TCI kosten voor de behandeling en verlening van de vrijstellingsaanvraag.

De kosten zijn als volgt:

  • In behandeling nemen van de aanvraag: € 20,-
  • Verlenen van vrijstelling: € 16,- per examenonderdeel
  • Heeft u twijfel over een aan te vragen vrijstelling, belt u dan even met Pediroda voor persoonlijk overleg. (0548-545077). Ook als u andere vragen hebt of meer informatie wenst, helpen wij u graag verder.

    BRAVO heeft besloten dat de certificaten DV en RV slechts 3 jaar geldig zijn TENZIJ je in het KRP vermeld staat.