Vrijstelling aanvragen

Procedure aanvragen vrijstelling

Indien u van mening bent dat u recht heeft op vrijstelling, kunt u Pediroda vragen u een aanvraagformulier vrijstellingen toe te sturen. Dit aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden. Om aan te tonen dat u recht heeft op vrijstelling moet u zoveel mogelijk bewijzen mee sturen naar TCI. Denk hierbij aan een kopie van de betreffende diploma's en/of certificaten, cijferlijsten enz.

De vrijstelling wordt alleen verleend door het examenbureau (TCI) en niet door onderwijsinstellingen. De uitslag van de aanvraag wordt door TCI rechtstreeks aan u verzonden. Pediroda zal een kopie van de uitslag toegezonden krijgen en dit verwerken in de administratie.  

Kosten aanvraag vrijstelling:

TCI berekent kosten voor de behandeling en verlening van de vrijstellingsaanvraag.

De kosten zijn als volgt:

 • In behandeling nemen van de aanvraag: € 27,-
 • Verlenen van vrijstelling: € 18,- per examenonderdeel
 • Heeft u twijfel over een aan te vragen vrijstelling, belt u dan even met Pediroda voor persoonlijk overleg. (0548-545077). Ook als u andere vragen hebt of meer informatie wenst, helpen wij u graag verder.

  BRAVO heeft besloten dat de certificaten DV en RV slechts 3 jaar geldig zijn TENZIJ je in het KRP vermeld staat.

  Geldigheidsduur 

  Bewijsstukken zijn niet onbeperkt geldig. Bewijsstukken ten behoeve van vrijstellingen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn. Eenmaal afgegeven vrijstellingen zijn ook niet onbeperkt geldig. Vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van de opleiding, uiterlijk 3 maanden na aanvang aangevraagd te worden. De verleende vrijstelling vervalt wanneer gestopt wordt met de opleiding of wel na verloop van 5 jaar (wanneer de opleiding niet afgerond wordt).

  .

  Ook een behaald deelresultaat van een opleiding is niet onbeperkt geldig. Wanneer een kandidaat tussentijds stopt met de opleiding en daarna weer begint, is met eerder behaald deelresultaat vrijstelling aan te vragen mits dit niet ouder is dan 5 jaar. Met andere woorden: een behaald deelresultaat is niet onbeperkt geldig