leren met subsidie

Subsidiemogelijkheden

Pediroda is deelnemer aan diverse subsidieprojecten zodat we studenten de gelegenheid kunnen bieden om (een gedeelte van) hun studiegeld vergoed te krijgen. Onderstaand een overzicht van de diverse mogelijkheden:

STAP subsidie

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. De subsidieregeling STAP-budget vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten.

Opleidingsinstituut Pediroda is als opleider toegelaten in het STAP scholingsregister en daarom kan deze subsidie worden aangewend voor het volgen van een training, cursus of opleiding bij Opleidingsinstituut Pediroda.

Lees hier meer informatie over de subsidiemogelijkheden via STAPTwents Fonds voor vakmanschap

Woon je in Twente en wil je jezelf door scholing verder ontwikkelen tot en met maximaal MBO niveau 4? Dan kun je gebruikmaken van de persoonlijke scholingscheques van Twents Fonds voor Vakmanschap.

Wat is Twents Fonds voor Vakmanschap?

De arbeidsmarkt in de regio Twente verandert in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om werknemers én de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om je te blijven ontwikkelen. 


Lees hier meer informatie over de scholingscheques van het Twents Fonds voor Vakmanschap.


 
Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Woon je in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle, dan kun je een scholingsvoucher aanvragen via het ontwikkelfonds Regio Zwolle. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je misschien je gebruikmaken van een financiële ondersteuning via dit fonds. 

Wat is Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers. Daarnaast kunnen werknemers en werkzoekenden wonend in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle een scholingsvoucher aanvragen. Aan deze scholingsvoucher zijn voorwaarden verbonden: de individuele aanvrager woont in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaan- of werkcoach. De opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling en wordt voor de start van de scholing ingediend. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de opleider betaald en de hoogte van vergoeding hangt af het ontwikkelplan welke samen met de loopbaancoach wordt opgesteld.

Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden via het Ontwikkelfonds Regio ZwolleUWV

Pediroda werkt samen met het UWV en zoekt en vindt vaak mogelijkheden om via deze instantie een deel van de opleiding van studenten vergoed te krijgen. Meer info via de link UWV subsidie

Ben jij op dit moment ingeschreven bij het UWV en wil je informatie over de UWV subsidiemogelijkheden bij het omscholen naar pedicure? Bel ons dan tijdens kantooruren via 0548 545 077. We verdiepen ons graag in jouw persoonlijke situatie en eventuele subsidiemogelijkheden.