Scholingsvouchers Cleantech Regio

Ontwikkelfonds Cleantech Regio

Werkgevers in de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) kunnen vóór 31 december 2022 voor hun werknemers bij het Ontwikkelfonds een scholingsvoucher aanvragen voor een vergoeding tot wel 50% voor de opleidingskosten. Ook kunen individuele werkzoekenden, werknemers en ZZP-ers die in deze regio wonen via een individuele route de vouchers aanvragen.

Scholingsvouchers zijn beschikbaar gesteld vanuit een ontwikkelfonds voor mensen die woonachtig zijn in de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en financiële ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijke ontwikkeling door om-, na- of bijscholing. 

.

De volgende doelgroepen kunnen zich aanmelden:

Via de individuele route: werkzoekenden, werknemers en ZZP-ers wonende in de regio

Via de werkgevers route: werkgever gevestigd in de regio (50% cofinanciering, met een max. van €2.500,- per werknemer en een max. van €25.000,- per werkgever)

.

Voorwaarden

Scholing mag nog niet gestart zijn op moment van indienen bij het ontwikkelfonds

Scholing dient beroeps gerelateerd en competentiegericht te zijn

Scholing dient aan te sluiten bij de arbeidsmarkt

Scholing wordt gevolgd bij een erkende opleider

.

Scholingen die NIET vergoed worden

Wettelijke verplichte certificeringen die normaliter voor rekening van werkgever zijn, zoals o.a. VCA, BHV, EHBO of NEN

Rijbewijzen (alle categorieën) en Code95

Begeleiding-, coaching en re-integratie trajecten

Taaltrainingen

Er wordt getoetst op de volgende criteria

1.Technische en ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio vergroten -> hard nodig met het oog op de energietransitie en groei van de circulaire economie

2.Sectoren waar een groot tekort is aan goed opgeleide mensen, bijv. zorg, logistiek en bouw -> gat tussen vraag en aanbod verkleinen en zowel de werkgever als de werknemer een kans bieden

3.Scholing vergroot de kans op werk en een inkomen -> meer inwoners krijgen de mogelijkheid hun kans op een betaalde baan te vergroten en daarmee in hun eigen inkomen te voorzien

Het advies van de adviseur is bepalend of een aanvraag in behandeling wordt genomen.

.

De looptijd van het ontwikkelfonds is van 1 april 2021 t/m 31 december 2022. De vouchers zijn beschikbaar zolang er financiële middelen beschikbaar zijn.ken