Nieuws


Video Pedicure opleidingen voor een mooie carrière in de voetverzorging!

Behalve de basisopleiding pedicure, de medisch pedicure opleiding, de opleiding medisch pedicure sport en de opleiding oncologisch voetzorg verlener, geeft opleidingsinstituut Pediroda diverse aanvullende cursussen, nascholing, studiedagen en workshops. Bekijk de video "Pedicure opleidingen voor een mooie carrière in de voetverzorging"

              -  -  -  -  -                

Schimmeldiagnostiek

Veel voetzorgverleners krijgen te maken met schimmelinfecties aan de huid of de nagel. Deze infectie is met het blote oog niet vast te stellen en hiervoor is een diagnostische techniek noodzakelijk. De diagnostiek en de behandeling behoren normaal gesproken tot de werkzaamheden van de huisarts. Door het volgen van deze cursus en het bijbehorend certificaat kunnen voetzorgverleners nu een schimmelinfectie laten vaststellen en een effectief zorgtraject inzetten. Voetzorgverleners kunnen hierover ook beter communiceren met de huisarts. Die hoeft alleen nog in echt noodzakelijke gevallen in te grijpen. Deze cursus draagt dus ook bij aan een vermindering van de werkdruk van de huisarts. De reacties van huisartsen zijn tot nu toe dan ook uitermate positief. Lees meer

             -  -  -  -  - 

OVV Symposium 2019

Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert Mischa Nagel in samenwerking met Pediroda, opnieuw het OVV Symposium. Vanwege het bijzondere programma dit jaar en het internationale karakter zal het OVV Symposium dit jaar niet alleen voor Oncologisch Voetzorgverleners (OVV) toegankelijk zijn maar stellen we deelname ook open voor paramedische beroepen in de oncologische zorg, voor oncologen, podotherapeuten en podologen en daarnaast ook alle iedere disciplines binnen de voetzorg. Lees meer

 

            -  -  -  -  -