Examen informatie en data


Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de examens branchediploma (medisch) pedicure. Pediroda heeft al haar examinering ondergebracht bij het examenbureau T.C.I. Deze afkorting staat voor Stichting Toets Centrum Inter educatief. Het T.C.I. is gevestigd in Schoonrewoerd, in de buurt van Utrecht.

 

Hier gaat u praktijkexamen doen, TCI Schoonrewoerd De examenlocatie bij T.C.I. in Schoonrewoerd

 


Examendata branchediploma pedicure

lees ook de procedures aandachtig door. Ze staan wat verderop onderaan deze pagina vermeld.

 THEORIE examens

Almelo

Zwolle

Hillegom

Puth

2017

2017

2017

2017

8 december

 


24 november middag

 2018  2018  2018  2018
26 januari
25 januari
10 januari
23 januari
22 februari
  6 maart
8 maart
6 april
4 april
   
26 april
     
1 juni
28 mei
30 mei
5 juni
2 november
1 november
30 oktober
9 november

 

 

PRAKTIJK examens

Almelo

Zwolle

Hillegom

Puth

 

 

 

 

2017

2017

2017

2017

  1 december


29 november


 2018  2018  2018  2018
18 januari
15 januari
14 februari
19 januari
29 maart5 en 6 juli
2 juli
12 juli
5 juli
29 november
26 november
30 november
29 november

 

               

Als u in Schoonrewoerd praktijkexamens gaat doen, kijk dan voor het schema op www.tci-examens.nl
                                                      Procedure  THEORIE examens


Aanmelden

 

Als u cursist bent in de basisopleiding of de opleiding tot medisch pedicure volgt, hoeft u helemaal niets te doen. Pediroda meldt u aan bij het examenbureau. U hoeft dus geen aanmeldingsformulier in te vullen. Als u twijfelt of het is gelukt dan belt u even met Pediroda 0548-545077.

Nadat u door Pediroda bent aangemeld bij het examenbureau TCI, ontvangt u via de mail een inschrijfformulier van het examenbureau. Dit formulier dient u te controleren op juistheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Maar u moet zeker ook even controleren op juistheid van het examenonderdeel, zodat u niet in het verkeerde examen terecht komt. Vervolgens dient u deze brief ABSOLUUT terug te sturen naar het examenbureau. Geen brief terugsturen of te laat terugsturen is geen examen doen!

LET OP: Indien u geen examen wenst te doen voor het betreffende examen dan stuurt u de examenoproep niet terug naar TCI. U ontvangt vervolgens een aantal maanden later wederom een soortgelijke brief zodat u weer in de gelegenheid wordt gesteld examen te doen. Dit proces herhaalt zich driemaal. Als u dan nog geen examen heeft gedaan wordt u bij TCI uit het systeem gehaald en zult u geen brieven meer ontvangen. Wilt u vervolgens op een later tijdstip wel examen doen, dan belt u even met Pediroda. U wordt dan door ons opnieuw aangemeld.

Oproep

Enkele weken voor het theorie examen ontvangt u van T.C.I. een definitieve oproep. Deze oproep dient u mee te nemen naar het examen. Bij binnenkomst in de examenzaal moet u deze oproep tonen samen met een geldig legitimatiebewijs.

Tijdens het examen

Voordat u de examenruimte betreedt, laat u uw persoonlijke eigendommen achter in de kluisjes.  Na binnenkomst in de examenzaal, wordt u uw tafel en computer aangewezen. De dagvoorzitter geeft u een teken wanneer u kunt starten.  U heeft vervolgens 45 minuten om uw theorie examen te maken. Nadat u de laatste vraag hebt beantwoord en het examen hebt afgesloten, ziet u direct of u bent geslaagd of niet. Ook ziet u welke vragen fout zijn beantwoord.

Indienen bezwaar examen:

Het is voor Pediroda niet mogelijk achteraf bezwaar in te dienen tegen bepaalde vragen.

Examenuitslagen:

Na het examen te hebben afgesloten ziet u direct of u bent geslaagd of niet.

Kosten:

Examenbureau TCI brengt voor het afleggen van digitale theorie examens een extra bijdrage van € 25,-- Dit betaald u rechtstreeks aan TCI. Indien u schriftelijk examen wilt doen dan kunt u dit aangeven bij het examenbureau. Schriftelijke examens worden afgenomen in Nieuwegein.

Als u thuis wilt OEFENEN om te kijken hoe het digitale systeem werkt, kunt u alvast een proeftoets maken. Klik op de volgende link: klik hier om te oefenen

 


 

Procedure  PRAKTIJK examens

Aanmelden

U hoeft zich niet zelf aan te melden voor een praktijkexamen. Zodra u geslaagd bent voor een theorie examen wordt u automatisch op de lijst geplaatst voor het praktijk examen. U ontvangt van TCI een brief waarin u wordt gevraagd of u inderdaad praktijkexamen wilt doen. Deze brief stuurt u zo spoedig mogelijk ondertekend terug naar TCI. Enkele weken voor het praktijkexamen ontvangt u een definitieve oproep en de verdere instructies.

Oproep

Enkele weken voor het praktijkexamen ontvangt u een definitieve oproep en de verdere instructies. Deze oproep dient u mee te nemen naar het examen en te tonen bij binnenkomst samen met een geldig legitimatiebewijs.


Examenlocaties

PRAKTIJKEXAMENS LOCATIE ALMELO, ZWOLLE, PUTH EN HILLEGOM

Zowel THEORIE examens als PRAKTIJK examens kunnen worden afgelegd op onze school locaties in Almelo, Zwolle, Hillegom en Puth. Cursisten uit Leerdam kunnen alle examens afleggen in Schoonrewoerd rechtstreeks bij het examenbureau TCI. Cursisten uit Weesp mogen kiezen.

Diverse malen per jaar worden deze door Pediroda in samenwerking met examenbureau TCI georganiseerd.

De extra kosten hiervoor bedragen € 50,-- per examen. U ontvangt hiervoor een factuur van Pediroda

 Het scheelt u echter een rit naar Schoonrewoerd met uw model.


Indeling cursisten

Cursisten voor de les locaties in Almelo en Apeldoorn, worden automatisch ingedeeld voor de examenlocatie in Almelo.

Cursisten voor de les locaties in Zwolle  worden automatisch ingedeeld voor de examenlocatie in Zwolle

Cursisten voor de les locaties in Hillegom, worden automatisch ingedeeld voor de examenlocatie in Hillegom

Cursisten voor de les locatie in Puth,  worden automatisch ingedeeld voor de examenlocatie in Puth.

Cursisten voor de les locatie in Leerdam,  worden automatisch ingedeeld voor de examenlocatie in Schoonrewoerd.

Cursisten voor de les locatie  in Weesp, mogen zelf kiezen, of naar Hillegom of naar Schoonrewoerd


Indien u op een ander tijdstip praktijkexamen wilt doen, kunt u dit aangeven en wordt u ingedeeld voor de examenlocatie Schoonrewoerd.


PRAKTIJKEXAMENS LOCATIE PUTH

Pediroda doet haar uiterste best om twee keer per jaar theorie- en praktijkexamens af te nemen in Puth. Bij onvoldoende inschrijvingen zal worden verwezen naar één van de andere examenlocaties.

De extra kosten hiervoor bedragen € 50,-- per praktijkexamen. Het scheelt u echter een rit naar Schoonrewoerd met uw model.

Indien u op een ander tijdstip praktijkexamen wilt doen, kunt u dit aangeven en wordt u ingedeeld voor de examenlocatie Schoonrewoerd.Overige informatie:

  • U mag alleen praktijkexamen doen als u geslaagd bent voor het theorie examen
  • Indien u slaagt voor een theorie examen, ontvangt u automatisch een uitnodiging voor het bijbehorende praktijkexamen
  • Indien u gezakt bent ontvangt u automatisch een nieuwe oproep.
  • Elk examen wordt in rekening gebracht door het examenbureau T.C.I.. Ook indien u op de examendag her-examen doet.
  • Examens voor de opleiding medisch pedicure mogen alleen worden gemaakt als u in het bezit bent van een geldig basisdiploma.
  • Indien u een klacht wilt indienen over een examen, dient deze te worden gericht aan het examenbureau T.C.I.


Afmelden examen

Indien u, om welke reden dan ook, niet kunt deelnemen aan het praktijk examen, verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken aan examen bureau TCI. Tel. 0345-565666. Hierdoor voorkomt u dat er examinatoren en anderen op u staan te wachten. Mocht u om welke reden dan ook niet op het examen verschijnen dan bent u wel verplicht om de totale examen kosten te voldoen. Er vindt bij annulering nimmer restitutie plaats van reeds betaalde examen gelden.

Overige informatie zoals o.a. de exameneisen, examen reglement en praktijk data kunt u downloaden via de site: www.tci-examens.nl

Pediroda wenst u heel veel succes met de voorbereidingen en het examen.

Nieuws
TECHNISCHE DIENST De nieuwste service van Pediroda; graag laten wij u kennis maken lees meer
Sportpedicure Sportpedicure; de opleiding lees meer
Werkruimte aangeboden Pediroda Gezond en Well. in Almelo biedt diverse werk- en vergader lees meer
PediRoda©
/
Tel: 0548-545077
/
Mail: info@pediroda.nl
/
Algemene voorwaarden
/
Aanmelden nieuwsbrief
/
Sitemap
/
Inlog docentes
Aangesloten bij de VOUV Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging
/
Pediroda is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr: 54994500