Voetcongres 2019 Thema Reuma, de laatste stand van zaken

Het Voetcongres 2019 wordt georganiseerd op zaterdag 28 september 2019 en is toegankelijk voor iedere discipline in de voetzorg.  

In 2013 was reuma ook het thema van het Voetcongres en destijds met zo'n 1.000 deelnemers de grootste editie ooit. De afgelopen zes jaar zijn er in de reumazorg enorme stappen gemaakt die er aan bijdragen dat grote groepen patiënten met een reumatische aandoening een veel beter en plezieriger leven kunnen leiden. 

Samen met Kirsten Veenstra en Annemie Gallimont is een aansprekend programma samengesteld waardoor u zich als voetzorgverlener volledig kunt laten informeren over de stand van zaken rondom reuma en u met nieuwe inzichten en kennis direct aan de slag kunt om uw patiënten nog effectiever te kunnen verzorgen.

Programma

Samen met Kirsten Veenstra en Annemie Gallimont wordt een evenwichtig, leerzaam en interessant programma samengesteld waarbij u als deelnemer doorlopend wordt betrokken en uitgedaagd zodat u aan het einde van de dag naar huis gaat met nieuwe inzichten en kennis die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

Sprekers

Drs. B.C. (Bert) Visser studeerde geneeskunde in Rotterdam. In Almelo en Enschede werd hij opgeleid tot reumatoloog waarna hij zich in Enschede vestigde. Zijn aandachtsgebieden omvatten:

  • Echografie,
  • Jicht
  • Osteoporose en de
  • reumatische voet

Hij is als reumatoloog verbonden aan Medisch Spectrum Twente. Daar is recent een polikliniek opgezet voor voeten en reuma. Het behandelteam heeft aldus veel kennis opgedaan over de dagelijkse problemen die RA patiënten tegenkomen in het krijgen van optimale voetzorg. Ze ervaren geregeld wat er kan gebeuren wanneer er geen tijdige of onvoldoende afstemming is tussen de professionals en tot welke nare gevolgen dit leidt. Vanuit dat perspectief wordt de noodzaak van goede scholing voor voetzorgverleners ook vanuit de polikliniek onderschreven en werken graag met ons samen in het verbeteren van de zorg. In zijn presentatie zullen recente cijfers uit de polikliniek worden besproken.

Communicatie

Voor de invulling van dit congres hebben we voor de communicatie een gespecialiseerd bureau gevonden dat u zal aangeven hoe u antwoord krijgt op door u gestelde vragen. Een veel gehoorde klacht is dat uw vaak informatie doorgeeft maar geen feedback krijgt. Wij willen proberen dat te doorbreken. Aanvullend op deze presentatie zal Annemie Galimont u informeren dat deze klacht ook door de specialisten wordt opgepakt en er hard gewerkt wordt aan verbetering. 

Marike van der Leeden (senior researcher Reade / VUmc Dept Rehabilitation Medicine).


Het is mijn gewoonte om alle sprekers van Het Voetcongres van tevoren te bezoeken en persoonlijk te spreken Op deze manier probeer ik inzichtelijk te krijgen welke visie de spreker voor de doelgroep heeft en of er ook daadwerkelijk een goede connectie met de doelgroep bestaat.
Afgelopen maandag had ik met Marike van der Leeden afgesproken (senior researcher Reade / VUmc Dept Rehabilitation Medicine).
  https://gallery.mailchimp.com/ad88dd61f3da62d687a113661/images/64666e70-6347-4ccc-a283-62c6b0fcb5a3.jpg

Het leuke van Marike is dat zij een merkbare passie voor voetzorg uitstraalt; iets wat voor mij heel herkenbaar is en een directe klik geeft.
Marike heeft onlangs op basis van een uitvoerig onderzoekstraject algemene aanbevelingen geformuleerd over de voetzorg die verleend zou moeten worden aan reumapatiënten. Provoet, de NVvP en NVOS hebben bijgedragen om deze studie mogelijk te maken. De aanbevelingen zijn nog niet omgezet in hoe de voetzorg voor reumapatiënten daadwerkelijk zal worden ingericht. Dat is uiteindelijk iets waar de zorgverzekeringen, de vakverenigingen en de minister over moeten besluiten.

Wanneer u Marike ‘s aanbevelingen goed begrijpt, krijgt u echter wel een goed inzicht in de mogelijkheden die daardoor kunnen ontstaan en welke kansen er wellicht voor u liggen. Tijdens komende ledenvergaderingen -waar over beleidsvoorstellen moet worden gestemd- kunt bijdragen op basis van heldere informatie en feiten en ook uw stemgedrag daardoor bepalen.
Het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten is namelijk nog steeds een lopend proces. Het is van groot belang dat de voetzorg voor de reumapatiënt zo inzichtelijk mogelijk is.
In 2014 opende de voorzitter van het Reumafonds Het Voetcongres al zeer treffend:

een reumapatiënt bezoekt gemiddeld vijf voetzorgverleners voordat deze de zorg vindt die veilig en vertrouwd is en waarbij de voetverzorger blijk geeft van kennis van zaken.

Na de implementatie van de beleidsadviezen zou dat in ieder geval tot het verleden behoren.

Marike van der Leeden zal op het Voetcongres een duidelijke schets geven hoe zij de voetzorg voor reumapatiënten ziet.
Wat gaat uw positie worden in de schakel van zorgverleners rondom de reumapatiënt?
Wilt u goed geïnformeerd mee kunnen denken hoe voetzorg voor reumapatiënten in de nabije toekomst zal worden ingevuld, kom dan op 28 september naar Driebergen.
Meer informatie over de presentatie van Marike van der Leeden vindt u hieronder.

 


Er lopen nog accreditatie aanvragen bij:

St. Adap Podotherapeuten
KABIZ Podologen
KABIZ Medisch Voetzorgverleners
BVV Gespecialiseerde voetverzorgers (België)

Ook hebben we een brief doen uitgegaan met informatie naar de beroepsvereniging van de Orthopedisch Schoentechnici.

Mocht uw register hier niet bij staan en wilt u toch dat wij daar voor u accreditatie aanvragen, laat u ons dit dan weten via e-mail.

Programma (in ontwikkeling)

09u00 - 09u30 | Inloop en ontvangst


09u30 - 10u00 | Welkom en opening

10u00 - 11u00 |
11u00 - 11u30 | Koffiepauze – standhouderbezoek
11u30 - 12u30 |
12u30 - 13u30 | Lunchpauze – standhouderbezoek
13u30 - 14u15 |
14u15 - 15u15 |
15u15 - 15u45 | Theepauze – standhouderbezoek
15u45 - 16u45 |
16u45 - 17u00 | Afronding en slot – Mischa Nagel

Het Voetcongres 2019 - Boek met 10% korting tot 15 juli!
Mis Het Voetcongres 2019 [VC19] niet en meldt u nu aan.
VC19 2019 vindt plaat op het prachtige landgoed de Horst in het Maitland theater in Driebergen bij Utrecht.
Er is slechts plaats voor 300 deelnemers.
Boek tot 15 juli a.s. met 10% korting en betaal € 133,65 i.p.v. 148,50 – gebruik de promotie code Marike voor toegang tot dit tarief of deze link om u direct in te schrijven met deze korting.
Deelnamebedrag is inclusief koffie, thee, lunch en digitale literatuur.
 
Zoals u van ons gewend bent zal er een uitgebreide informatiemarkt zijn en heeft u tijdens de pauzes ruim de tijd om kennis te maken met onze sponsor en standhouders. Ook hier volgt spoedig meer informatie.

Ik hoop u op 28 september in het mooie Maitland theater in Driebergen te mogen verwelkomen in een ontspannen en daardoor inspirerende en motiverende omgeving.
Tijdens VC19 krijgt u recente informatie en tips die u als voetverzorger direct in uw praktijk kunt toepassen. Naast het eerder signaleren van problemen en het effectiever behandelen van klachten van reumapatiënten krijgt u inzicht in de aanbevelingen die het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten en door de speciale communicatietraining voordeel in uw contacten met alle hulpverleners!

Noteert u ook alvast in uw agenda; Voetcongres 2020   op zaterdag 3 oktober 2020