STAP subsidie

STAP Subsidie     

Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden nog mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Vanaf 1-1-2022 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar en is de regeling vervangen door de STAP subsidie. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. De subsidieregeling STAP-budget vervangt dus het eerdere systeem van fiscale aftrek van scholingskosten.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Ook Opleidingsinstituut Pediroda is als opleider toegelaten in het STAP scholingsregister en daarom kan deze subsidie worden aangewend voor het volgen van een opleiding bij Opleidingsinstituut Pediroda. Met het geld uit het STAP-budget kun je dus (gedeeltelijk) je opleiding Basispedicure, Basispedicure E-learning, Medisch Pedicure of Medisch Pedicure Sport financieren die je bij Opleidingsinstituut Pediroda volgt, tot een maximum van € 1000,00 per persoon per jaar. Er wordt door de overheid jaarlijks een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar gesteld en het budget van dit jaar wordt verdeeld over vijf aanvraagtijdvakken van telkens twee maanden.  

STAP subsidie vervangt fiscale aftrekkosten

De fiscale aftrek van scholingskosten werd vervangen omdat onderzoek heeft aangetoond dat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan (bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen) weinig gebruik maakten van de aftrekregeling.

De aanvragen dienen door studenten zelf te worden ingediend via het STAP-portaal van UWV en worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. De goedkeuring van je aanvraag moet minimaal twee weken vóór de start van uw opleiding binnen zijn dus het is zaak tijdig je persoonlijke budget aan te vragen. En let op: ook als je nu een baan hebt of als je al pedicure bent, loopt de aanvraag via het UWV.

Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget.

Meer info via onderstaande links:

RIVM info over subsidieregeling STAP budget

PDF Subsidieregeling STAP-budget document | 85 kB

UWV_STAP - STAP-informatie raadplegen (stapuwv.nl)

https://www.stapuwv.nl/stap/p/bijdehand

Download de handleiding STAP budget aanvraag Pediroda opleiding/module/nascholingspakket:

                                   Handleiding STAP subsidie aanvraag Pediroda

                          

                             De bronafbeelding bekijkenSTAP-budget aanvragen bij UWV

LET OP; STAP budget kan ALLEEN worden aangevraagd voor opleidingen en cursussen die nog NIET gestart zijn.

Er zijn 6 aanvraag-tijdvakken per jaar voor het STAP-budget. Vanaf 2 mei 2022, 10.00 uur kun je weer via het STAP portaal je eigen STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon, één keer per jaar. Wees op tijd met je aanvraag want OP = OP! Bij de vorige aanvraagmogelijkheid was het budget na 3 dagen al op, dus snelheid is absoluut geboden!!

Een aanvrager ontvangt het STAP-budget als er voldoende financiën zijn en wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. Maximaal drie maanden na afloop van een aanvraagtijdvak moet men dan van start gaan met de gekozen opleiding.

Aanvraag in 5 STAPPEN….

Download hier de handleiding STAP budget aanvraag Pediroda opleiding/module/nascholingspakket

School ID nr Pediroda is 107B893

Studentnummer is je debiteur nr van Pediroda, ben je nieuw dan moet deze nog aangemaakt worden. Bel even met Pediroda voor dit nummer. 


STAP 1: Je kiest eerst jouw STAP-opleiding en je hebt daarbij de keuze uit:
Opleiding Basispedicure code 1007O8062
Opleiding Basispedicure E-learning code 1007O8071
Opleiding Medisch Pedicure code 1007O8068
Opleiding Medisch Pedicure Sport code 1007O8070 

Module risicovoetcode 1007O8066

Module specialistische technieken code 1007O8063

Module ondernemersvaardigheden code 1007O8075

Nascholingspakket A, 5 cursussen code 1007O8072

Nascholingspakket B, 10 cursussen code 1007O8073


STAP 2: Schrijf je in bij Opleidingsinstituut Pediroda voor de opleiding, module of het nascholingspakket van jouw keuze. Nadat we jouw inschrijving hebben binnengekregen, ontvang je van ons een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt om jouw STAP-budget bij het UWV aan te vragen. Het op het formulier in te vullen studentennummer, is jouw debiteurennummer bij Pediroda.

STAP 3: Dien je aanvraag voor STAP-budget in via het voorportaal,  bij het UWV.  Alle opleidingen die je in het scholingsregister ziet, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Maak hieruit een keuze.

Je moet hierbij inloggen op het STAP-portaal van het UWV met je DigiD en je aanvraag indienen.

STAP 4: Het UWV beoordeelt jouw aanvraag. waarna je binnen ca. 4 weken van het UWV bericht ontvangt of je aanvraag is goedgekeurd.

STAP 5: Toekenning van de subsidie.

STAP 6: Pediroda stuurt een factuur naar het UWV. Pediroda brengt het toegekende subsidie bedrag in mindering op jouw totale scholingsfactuur. Indien jouw opleiding volledig wordt betaald door STAP, ontvang je GEEN factuur van Pediroda. 

Nadat je aanvraag is goedgekeurd ontvangen wij als opleider ook een bericht van het UWV. En dan is je subsidietoekenning definitief!

Mocht jouw STAP budget niet worden toegekend in de betreffende aanvraag-periode dan mag je dit in het volgende tijdvak opnieuw proberen. Hierbij moet je wel alle stappen opnieuw doorlopen.

In onderstaand schema staan de tijdvakken voor aanvraag aangegeven, alsmede de eerst mogelijke startdatum van de gekozen opleiding en wanneer je uiterlijk met de opleiding gestart moet zijn.

Datum aanvraag
STAP vanaf
Datum aanvraag
STAP t/m
Eerst mogelijke startdatum van de opleiding
(i.v.m. circa 4 weken verwerking bij UWV)
Uiterste startdatum van de opleiding
(binnen 3 maanden na einddatum van het tijdvak)


1-5-2022 30-6-2022 1-6-2022 30-9-2022
1-7-2022 31-8-2022 1-8-2022 30-11-2022
1-9-2022 31-10-2022 1-10-2022 31-1-2023
1-11-2022 31-12-2022 1-12-2022 31-3-2023
1-1-2023 28-2-2023 1-2-2023 31-5-2023