STAP subsidie

STAP Subsidie     

De subsidieregeling STAP-budget vervangt het eerdere systeem van fiscale aftrek van scholingskosten.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Ook Opleidingsinstituut Pediroda is als opleider toegelaten in het STAP scholingsregister en daarom kan voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet, deze subsidie worden aangewend voor het volgen van een opleiding bij Opleidingsinstituut Pediroda. Met het geld uit het STAP-budget kun je dus (gedeeltelijk) je opleiding Basispedicure, Basispedicure E-learning, Medisch Pedicure of Medisch Pedicure Sport financieren die je bij Opleidingsinstituut Pediroda volgt, tot een maximum van € 1000,00 per persoon per jaar. Of je kunt geheel gratis vijf, zes of tien online nascholingscursussen volgen. Er wordt door de overheid jaarlijks een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar gesteld en het budget van dit jaar wordt verdeeld over vijf aanvraagtijdvakken van telkens twee maanden.  

Wanneer kom je in aanmerking voor het STAP-budget? 

Dit zijn de criteria:

* Je woont in Nederland en hebt een BSN-nummer.

* Je hebt een leeftijd tussen 18 en 67 jaar en je bent volksverzekerd.

* Je hebt in de afgelopen 27 maanden minimaal 6 maanden in Nederland gewoond en gewerkt of een uitkering ontvangen.

.

Ieder kalenderjaar nieuwe kansen

Ook als je het vorige kalenderjaar al STAP subsidie hebt ontvangen, kun je in 2023 opnieuw STAP subsidie aanvragen! Dit moet wel voor een andere scholing zijn dan waarvoor je vorig jaar subsidie hebt ontvangen.
.

STAP subsidie vervangt fiscale aftrekkosten

De fiscale aftrek van scholingskosten werd vervangen omdat onderzoek heeft aangetoond dat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan (bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen) weinig gebruik maakten van de aftrekregeling.

De aanvragen dienen door studenten zelf te worden ingediend via het STAP-portaal van UWV en worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. De goedkeuring van je aanvraag moet minimaal twee weken vóór de start van uw opleiding binnen zijn dus het is zaak tijdig je persoonlijke budget aan te vragen. En let op: ook als je nu een baan hebt of als je al pedicure bent, loopt de aanvraag via het UWV.

Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget.

Meer info via onderstaande links:

RIVM info over subsidieregeling STAP budget

Vraag en antwoord "Subsidieregeling STAP budget

PDF Subsidieregeling STAP-budget document | 85 kB

UWV_STAP - STAP-informatie raadplegen (stapuwv.nl)

https://www.stapuwv.nl/stap/p/bijdehand

Download de handleiding STAP budget aanvraag Pediroda opleiding/module/nascholingspakket:

                            Handleiding STAP subsidie aanvraag Pediroda

                          

                             De bronafbeelding bekijkenSTAP-budget aanvragen bij UWV

LET OP; STAP budget kan ALLEEN worden aangevraagd voor opleidingen en cursussen die nog NIET gestart zijn.

.

Er zijn 6 aanvraag-tijdvakken per jaar voor het STAP-budget. Op de nader te bepalen datum kun je dus weer via het STAP portaal je eigen STAP-budget aanvragen. Je kunt per persoon, één keer per jaar STAP subsidie ontvangen. Wees op tijd met je aanvraag want OP = OP! Bij de vorige aanvraagmogelijkheid was het budget weer binnen enkele uren op, dus snelheid is absoluut geboden!!

Een aanvrager ontvangt het STAP-budget als er voldoende financiën zijn en wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. Maximaal drie maanden na afloop van een aanvraagtijdvak moet men dan van start gaan met de gekozen opleiding.

Voortgangseis

Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent. Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je ten minste 80% aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent geweest, ben jij zelf verantwoordelijk* voor de kosten van de opleiding.

Wanneer voldoe je aan de voortgangseis van STAP?

Bij het behalen van een diploma of certificaat.

Of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80%.

Aanvraag in 5 STAPPEN….

School ID nr Pediroda is 113A891

Studentnummer is je debiteur nr van Pediroda, ben je nieuw dan moet deze nog aangemaakt worden. Bel even met Pediroda voor dit nummer. 


STAP 1: Je kiest eerst jouw STAP-opleiding en je hebt daarbij de keuze uit:
Opleiding Basispedicure code 1010O4457

Opleiding Basispedicure E-learning code 1010O4458
Opleiding Medisch Pedicure Sport code 1010O4460

Module risicovoet code 1010O4461

Module specialistische technieken code 1010O4462

Module ondernemersvaardigheden code 1010O4463

Basiscursus Compressietherapie code 1010O5075

Opleiding Voetconsulent code 1010O6492

Nascholingspakket A, 5 cursussen code 1010O4464

Nascholingspakket B, 10 cursussen code 1010O4465

Nascholingspakket Mirjam Tuinhout, 6 cursussen code 1010O4466


STAP 2: Schrijf je in bij Opleidingsinstituut Pediroda voor de opleiding, module of het nascholingspakket van jouw keuze. Nadat we jouw inschrijving hebben binnengekregen, ontvang je van ons een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt om jouw STAP-budget bij het UWV aan te vragen. Het op het formulier in te vullen studentennummer, is jouw debiteurennummer bij Pediroda.

STAP 3: Dien je aanvraag voor STAP-budget in via het UWV STAP portaal. Je moet hierbij inloggen op het STAP-portaal van het UWV met je DigiD en je aanvraag indienen. Download hier de handleiding STAP budget aanvraag Pediroda opleiding/module/nascholingspakket zodat je precies weet wat je bij elk veld moet invullen voor een succesvolle aanvraag.

STAP 4: Is jouw aanvraag succesvol verzonden, dan beoordeelt het UWV jouw aanvraag. waarna je binnen ca. 4 weken, maar meestal al eerder van het UWV bericht ontvangt of je aanvraag is goedgekeurd. Ook Opleidingsinstituut Pediroda ontvangt hiervan bericht en dan is je subsidietoekenning definitief!

STAP 5: Toekenning van de subsidie; Opleidingsinstituut Pediroda ontvangt de betaling rechtstreeks van het UWV. 

STAP 6: Pediroda brengt het toegekende subsidie bedrag in mindering op jouw totale scholingsfactuur. Indien jouw opleiding volledig wordt betaald door STAP, ontvang je GEEN factuur van Pediroda. 

Mocht jouw STAP budget niet worden toegekend in de betreffende aanvraag-periode dan mag je dit in het volgende tijdvak opnieuw proberen. Hierbij moet je wel alle stappen opnieuw doorlopen.

In onderstaand schema staan de tijdvakken voor aanvraag aangegeven, alsmede de eerst mogelijke startdatum van de gekozen opleiding en wanneer je uiterlijk met de opleiding gestart moet zijn.

Indien een webinar geen doorgang vindt, zal Pediroda een alternatief aanbieden.

Er vindt op geen enkele wijze restitutie van STAP budget plaats aan studenten/cursisten. (administratie kosten € 50,--)
Datum aanvraag
STAP
aanvraag in 
principe mogelijk t/m
Eerst mogelijke startdatum van de opleiding
(i.v.m. circa 4 weken verwerking bij UWV)
Uiterste startdatum van de opleiding
(binnen 3 maanden na einddatum van het tijdvak)


28-02-2023 30-4-2023 28-03-2023 30-06-2023
1-5-2023 2-7-2023 1-6-2023 31-8-2023
3-7-2023 3-9-2023 3-8-2023 31-10-2023
4-9-2023 31-10-2023 4-10-2023 31-12-2023
1-11-2023 31-12-2023 1-12-2023 29-02-2024