VOETEN EN HERSENINFARCT EN HARTFALEN

Opleidingen

Voeten en herseninfarct en hartfalen

Herseninfarct (CVA)

Na een CVA heeft de pedicure een belangrijke rol in het creëren van een voet zonder pijnlijke huid- en nagelproblemen, zodat die in ieder geval niet daardoor gehinderd wordt. Hierdoor kunnen mensen na een CVA zo optimaal mogelijk revalideren en lopen. Een CVA maakt dat lopen immers veel minder vanzelfsprekend is en dan is het dankbaar werk om bij te kunnen dragen aan het herstel via minder voetpijn aan nagels en huid.

Echter, een CVA kan gevolgen hebben voor het gevoel in de voeten, de beenkracht en de voetstand. Zo kan de voetstand veranderen naar een spitsstand en/of een valgus- of varusstandafwijking. En heeft het dus gevolgen voor de huid. Tegelijkertijd is de huid kwetsbaarder door het verminderde gevoel, en luistert de schoenpassing nauwer. Daarbij opgeteld dat deze voeten na een CVA kunnen blijven veranderen, maakt dat alertheid geboden blijft bij alle betrokken zorgverleners en cliënt zelf om drukplekken en wonden te voorkomen.
Daarmee heeft de pedicure dus behalve een behandelende rol voor de huidafwijkingen, ook een belangrijke signalerende rol naar podotherapeut, orthopedisch schoenmaker of huisarts ter preventie van drukplekken.

Hartfalen

Oedeem in de enkels, kortademigheid en vermoeide voeten lijken bij het ouder worden te horen. Echter, het zijn ook tekenen van hartfalen, wat in principe behandelbaar is. Hartfalen komt vooral voor bij ouderen en is één van veel voorkomende doodsoorzaken in Nederland. Grote kans dat ook in jouw medische pedicure praktijk cliënten zijn met deze aandoening.

Toename van oedeem kan een voorbode zijn van hartfalen of een verslechtering van bestaand hartfalen, waaraan 17-45% van de mensen binnen één jaar sterft.

Slechter passend schoeisel of een andere schoenkeuze door oedeem komt daardoor ineens in een ander daglicht te staan: adequate signalering van oedeem verlengt levens!

Aangezien juist de pedicure deze cliënten met (grote) regelmaat ziet, is de pedicure de ogen en oren van bijvoorbeeld een huisarts of podotherapeut. Jouw adviezen kunnen veel invloed hebben en van grote waarde zijn. Herhaling is immers de kracht van de boodschap. Mogelijk hebben deze adviezen wel meer invloed dan het advies van de huisarts of revalidatie-arts, waar de cliënt gemiddeld genomen minder komen en minder tijd in contact zijn met behandelaars. Al met al: kennis, adviezen en alertheid kunnen een waardevol verschil maken bij cliënten met een CVA en hartfalen.

Accreditatie:

Domein overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma).

2 punten

Bekijk de data van deze cursus in de agenda en schrijf u in via de button "Inschrijven".

Deze training biedt zowel medische informatie als praktische tips voor in de dagelijkse praktijk van de pedicure. Zowel de acute verschijnselen, als de lange termijn gevolgen passeren de revue.

Daarna staan de voeten meer in de schijnwerpers. De mogelijkheden en onmogelijkheden van een Enkel Voet Orthese, het voorkomen van wonden, botox-injecties tot optimale schoenvoorziening en operaties worden op een rijtje gezet. Vervolgens staan tips centraal ten aanzien van voeten, en algemene adviezen bij CVA om bijvoorbeeld de therapietrouwheid te vergroten en de kans op een recidief te verkleinen.

Blijf alert bij deze voeten, want door het CVA kunnen deze voeten blijven veranderen.

Je ontvangt informatie over de werkwijze en inlogmogelijkheid via FeetForward Training & Advies.

  • De kosten van de online cursus "Voeten en Jicht, RA, Artrose en M Bechterew" bedragen € 65,- 
Opleidingsrooster
Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
26-11-2022 10:00 - 12:15 Webinar