CURSUS GERICHT VOETONDERZOEK EN SCREENING

Opleidingen

Cursus gericht voetonderzoek en screening

Medisch pedicures en pedicures met aantekening DM/RV hebben tijdens hun opleiding leren screenen. Helaas gaan deze vaardigheden vaak verloren in de praktijk. Dat is jammer want een gedegen voetonderzoek en screening is van essentieel belang. 

De rol van de medisch pedicure binnen de zorg wordt steeds groter. Om zich te kunnen blijven meten met andere spelers binnen dit zorgveld, is het belangrijk dat de medisch pedicure haar vaardigheden blijft behouden.

Accreditatie: 

-- Diabetes Mellitus 1punt

-- Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma) 1 punt

-- Reuma 1 punt

Een screening wordt niet alleen afgenomen bij personen met diabetes mellitus, maar bijvoorbeeld ook bij personen met reumatische aandoeningen, kanker, vaatlijden, neurologische aandoeningen. Een voetonderzoek en screening liggen ten grondslag aan een behandeling en behoren bij de nieuwe wijze van anamnese afnemen volgens het RIAB.

Bekijk de data van alle open huis dagen/avonden op de verschillende Pediroda locaties in de agenda en schrijf je in via de button "Cursusagenda".

Met deze praktijkles worden alle aspecten van het gericht voetonderzoek en de screening doorgenomen. Er wordt gekeken naar vernieuwde inzichten en cursisten gaan op elkaar oefenen met de juiste instrumenten en materialen.

De kosten voor de cursus Gericht voetonderzoek en screening bedragen € 95,-
  1. Inclusief Pediroda Certificaat (digitaal)
  2. Geen BTW heffing op lesgeld
  3. Bij de uitnodiging ontvangt u een overzicht met eventuele materialen die u bij zich dient te hebben tijdens de les.