Opleidingen

Tenen lezen

Hoe sta je in het leven, is dat in het hier en nu of wordt er vaak terug gekeken naar hoe het vroeger was of misschien is het alsmaar vooruitkijken en wordt er voorbij gegaan aan het heden… hoe gemakkelijk is het voor je om los te laten en open te staan voor nieuwe dingen en ga je ook werkelijk al je plannen verwezenlijken?

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden van eigenschappen die te zien zijn aan de stand van iemands tenen. Tenen lezen is iemand een spiegel voor houden en inzicht geven in hoe er omgegaan wordt met emoties, gevoel, wensen en verlangens…en hoe deze ook daadwerkelijk wel of niet geuit worden.

Een boeiende dag voor iedereen! 
Bekijk de data van dit Webinar en schrijf u in via de button "Cursusagenda".

Aan bod komen:

*Wat is tenenlezen en hoe is het ontstaan?

*Wat is de praktische toepassing van tenen lezen?

*Hoe vertel je, in begrijpelijke taal, wat je ziet?

*Wat is jouw basis, je vaste patronen waarbij jij je prettig voelt?

*Wat kan de valkuil zijn in relaties met anderen, als je elkaars voeten vergelijkt?

De kosten voor deze cursus bedragen € 145,00

- inclusief lunch 

- inclusief digitale hand-out

- inclusief digitaal certificaat

Opleidingsrooster
Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
13-08-2021 10:00 - 16:00 Pediroda Rotterdam