WONDZORG VOOR DE VOETZORGVERLENER

Opleidingen

Wondzorg voor de voetzorgverlener

Accreditatie KRP : 6 punten beroepsvereist

door alle Corona beperkingen wordt deze dag voorlopig als Webinar aangeboden. Tijdens het Webinar kunt u live vragen stellen aan uw docente en kunt u tevens van gedachten wisselen met uw medecursisten. De inhoud en de interactie van deze hoogwaardige cursus blijven hetzelfde. Bovendien is een team van medewerkers op de achtergrond aanwezig om alles technisch in goede banen te leiden.  

Specialistische kennis is een absoluut voorwaarde voor de zorg aan wonden oftewel wondzorg. Behalve een gedegen studie, vergt het van de betrokken zorgverleners inzicht en een hoge mate van concentratie. Wonden aan voeten komen relatief gezien vaak voor; denk b.v. aan ziekte, verwaarlozing, ouderdom, medicatie, en sportbeoefening.

Deze dagcursus is speciaal voor voetzorgverleners ontwikkeld in nauwe samenwerking met een zeer ervaren wondzorg-verpleegkundig specialist.

 • Wat verstaan we nou eigenlijk onder wondverzorging door voetzorgverleners?
 • Wat zijn de rode vlaggen? (competentiegrens)
 • ‘Eerste Hulp Bij Voeten’.
 • Wat zijn de laatste inzichten en ontwikkelingen?

Een voetzorg professional mag een wond observeren en mogelijke bevindingen erover rapporteren in het dossier van de patiënt en/ of doorverwijzen indien dat noodzakelijk lijkt.

Om patiënten zo deskundig mogelijk te ondersteunen en te adviseren is achtergrondkennis over diverse wonden/ huidafwijkingen belangrijk.

                       

Docent: Kasia Huisman

MischaNagel.nl organiseert deze unieke cursus in samenwerking met Pediroda.

Kasia Huisman zal als docent de inhoudelijke presentatie geven.

Mischa Nagel:

“Kasia Huisman is dè top-expert op dit gebied en ik ben er trots op dat juist zij deze cursus voor ons zal geven. Niet alleen weet Kasia heel erg veel over wondzorg. Ook heeft ze veelvuldig gepubliceerd over wondzorg artikelen en is een zeer ervaren docent!”

Meer weten over Kasia Huisman? Klik hier voor haar profiel met daarin opleidingen, ervaring en publicaties.

 

Bekijk de data van deze cursus in de agenda en schrijf u in via de button "Cursusagenda".

Cursusinhoud

 • In de cursus wordt dieper op de verschillende soorten wonden ingegaan (acute en chronische wonden).
 • Daarnaast worden de verschillende fasen van wondgenezing besproken.
 • Aan de hand van foto’s en casuïstiek leren deelnemers een wond te observeren en te classificeren volgens het WCS en TIME model.
 • Verder bespreken we de eerste zorg (hulp) die verleend dient te worden en ook hoe de opvolging daarna vorm gegeven dient te worden.
 • Verschillende wondbehandeling-producten en verbandmaterialen zullen worden besproken om een goed inzicht te geven wat in een voetzorgpraktijk noodzakelijk is om ‘eerste hulp’ te verlenen.

Programma cursusdag (10u-17u)

 • Wat is een wond?
 • Wat zijn de fasen van wondgenezing?
 • Soorten wonden (acute en chronische)
 • Classificatie WCS en TIME
 • Blaren en ziekten met blaarvorming
 • Atypische wonden
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Wondbehandeling-producten en verbandmaterialen

“Kasia Huisman is dè top-expert op dit gebied en ik ben er trots op dat juist zij deze cursus voor ons zal geven. Niet alleen weet Kasia heel erg veel over wondzorg. Ook heeft ze veelvuldig gepubliceerd over wondzorg artikelen en is een zeer ervaren docent!”

Meer weten over Kasia Huisman? Klik hier voor haar profiel met daarin opleidingen, ervaring en publicaties.

de kosten voor de totale cursus, inclusief materiaal bedragen € 130,00 per persoon.

Accreditatie:  6 punten

Domein:        Voetzorg

enkele dagen voor aanvang van het Webinar ontvangt u een mail met daarin een link om deel te nemen. 

certificaat wordt per mail nagestuurd.