Opleidingen

studiedag Diabetes en simms, hoe nu verder

Na de verplichte trainingen “Gericht voetonderzoek” en “Noviteiten” blijven er nog steeds vragen over. Pedicure behandelt de voeten van personen met diabetes en moet over specifieke kennis beschikken; Code van het voetverzorgersbedrijf, Richtlijnen, Zorgmodule, samenwerking in en met zorggroepen .. Daarnaast de nieuwe materialen, instrumenten, freesjes voor de risicovoeten; ook preventie en educatie behoren tot onze taken. Door een gevarieerd programma aan te bieden is het mogelijk om weer van de laatste dingen op de hoogte gebracht te worden. Met veel praktijkoefeningen en discussiemogelijkheden om alles nog eens te oefenen.

Screening en PAV worden terug verwezen naar de verplichte trainingen “Voetonderzoek en Noviteiten” Nadruk in deze cursusdag ligt op Simm’s – bepaling, oefening, rapportage, behandeling met (nieuwe) materialen en technieken voor risicovoeten.


CategorieBeroepsvereist
DomeinVoetzorg
Accreditatie6 punten
 
 

Bekijk de data en locaties van de deze opleiding en schrijf u in via de button "Cursusagenda".

Inhoud cursus Diabetes en Simm’s, hoe nu verder?

 • -We gaan brainstormen en in groepjes uitwerken → wat is Diabetes Mellitus, directe gevolgen & late complicaties, soorten van diabetes en behandeling.
 • -Herhaling van de lesstof → directe gevolgen bij hypo en hyper. Late gevolgen → neuropathie – angiopathie – LJM – Charot
 • -Test en screeningmogelijkheden en de interpretatie hiervan.
 • - Doorverwijzing wanneer- naar wie- briefje met waarom-noodzakelijk?
 • - Casusopdrachten en /of foto’s → onderling overleg en in de groep.
 • -Simm’s classificatie – Zorgprofiel -Zorgmodule; wat is – hoe te testen – wie – waarmee en mbv casus en /of foto gaan we Simm’s bepalen
 • - Diabetes met mycose nagels – ulcera en al wat hiermee te maken heeft.
 • - Zorgketen-podotherapeut als casemanager- waarom; Wat is de taak van de pedicure → voetzorg, advies, informatie, doorsturen indien noodzakelijk.
 • - wat kan je doen aan een professionele uitstraling als (medisch ) Pedicure
 • -Screening welke instrumenten, welke conclusie mag/moet je hieruit trekken, welke invloed heeft dit op de Simm’s classificatie. Hoe ga je nu verder? Rapporteren en (direct) doorverwijzen of zelf behandelen.
 • -Praktijkoefening – screening en rapporteren naar HA, DV, POH of podotherapeut Zorg-op-maat-advies meegeven aan je cliënt. Folder ideeën. Zelf behandelen nav foto’s een discussie losmaken; wat zie je, wat doe je, waarom, welke materialen, instrumenten, hulpmiddelen gebruik je?
De studiedag diabetes en simms, hoe nu verder bedraagt € 125,00 

  1. Inclusief Pediroda certificaat
  2. inclusief lunch
  3. Geen BTW heffing op lesgeld.