Opleidingen

Webinar Schimmeldiagnostiek basis en nascholing

Webinar; de nascholing Schimmeldiagnostiek wordt vanaf heden via Webinar gegeven. U volgt deze nascholing dus vanuit uw eigen huis. Digitaal lesmateriaal, accreditatie en Certificaat, blijven allemaal gelijk. 

Nascholing Schimmeldiagnostiek

Veel huidtherapeuten en voetzorgverleners krijgen te maken met schimmelinfecties aan de huid of de nagel van hun cliënten. Deze infectie is met het blote oog niet vast te stellen en hiervoor is een diagnostische techniek noodzakelijk.

Een schimmelinfectie is met geen enkel menselijk zintuig waar te nemen. Bij verdenking op schimmelinfectie blijkt dat 43% van de ingestuurde monsters naar het laboratorium negatief is. Dit geldt voor alle medische disciplines die inzenden. (Cijfers 2016 Laboratorium voor Medische Microbiologie Nijmegen)

Klik hier om uw inhoud te bewerkenAfbeeldingsresultaat voor logo umc st radboud

Samenwerking met de huisarts

De diagnostiek en de behandeling behoren normaal gesproken tot de werkzaamheden van de huisarts. Door het volgen van deze cursus en het bijbehorend certificaat kunnen voetzorgverleners nu een schimmelinfectie laten vaststellen en een effectief zorgtraject inzetten.

Huidtherapeuten en voetzorgverleners kunnen na de cursus ook beter communiceren met de huisarts over dit veelvoorkomend probleem.

Deze cursus draagt dus ook bij aan een vermindering van de werkdruk van de huisarts. De reacties van huisartsen zijn tot nu toe dan ook uitermate positief.

Voor het insturen van biopten werken wij nauw samen met het laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Nijmegen. Dit laboratorium is een referentie laboratorium voor Mycologie in de Benelux landen en staat onder leiding van professor Paul Verweij. 

Domein:Voetzorg
CategorieBeroepsvereist
Accreditatie6 punten

Bekijk de data van dit Webinar en schrijf u in via de button "Cursusagenda".


Programma:


  1. Diabetes en schimmelinfecties
  2. Psoriasis en schimmelinfecties
  3. Reuma en schimmelinfecties
  4. Laser en Onychomycose is dat een goede optie?
  5. Diagnotische opties KOH, Zelftesten, Kweek, PCR
  6. Uw eigen casuïstiek U kunt voorafgaand aan deze cursus uw eigen casus insturen. Deze zullen tijdens de terugkomdag worden behandeld. 

LET OP: Het is niet mogelijk om aan de nascholing deel te nemen indien u geen certificaat schimmeldiagnostiek heeft behaald!

Alleen gecertificeerde voetzorgverleners kunnen gebruik maken van de diagnostische mogelijkheden van het laboratorium voor medische microbiologie van het Radboud UMC. Zij mogen nagel- en huidmonsters afnemen en inzenden ter beoordeling op de aanwezigheid van schimmels. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze direct in uw praktijk juiste informatie verkrijgt. Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar; daarna vindt wederom een nascholing plaats. (In de handel verkrijgbare zelftesten zijn alleen geschikt voor meting van dermatofyten. Hiermee wordt minimaal 15% van de diagnoses gemist.)


De kosten voor de doorscholing schimmeldiagnostiek bedraagt €165,00 

  • Inclusief inschrijfgeld
  • digitaal lesmateriaal
  • inclusief lunch, koffie/thee
  • btw vrij