Opleidingen

Oncologisch Voetzorg Verlener OVV

OVV opleiding aangepast

de OVV-opleidingen zijn i.v.m. COVID-19 aangepast. Er is nu een Zomer College wat -gezien de zeer positieve ervaringen van zowel deelnemers als docenten gedeeltelijk in de vorm van een live Webinar gegeven zal worden. 

Het Zomer College bestaat uit:

 • vier lesdagen die u vanuit huis volgt via live webinar (volledig interactief met docenten die u direct vragen kunt stellen, groepsoprdrachten in kleinere groepen en de mogelijkheid om voor en na de lesdag èn in de pauzes informeel met de mededeelnemers kennis te maken en na te praten) [21, 22, 28, 29 augustus]
 • 1 fysieke lesdag in Zaltbommel [4 september]
 • extra virtuele studiedag om u voor te bereiden op het examen [12 september]
 • extra virtuele lesdag schimmeldiagnostiek [11 september]
 • gratis jaarabonnement op het Magazine Voetzorg+
Examendatum nog bekend te maken. U volgt uw stage pas in 2021.

vanwege Corona zijn we genoodzaakt een andere manier van lesgeven te hanteren. Daarom wordt de opleiding OVV deels in Webinarvorm gegeven. De eerste vier dagen volgt u de opleiding vanuit huis. De overige dagen en het examen  zijn klassikaal. Op dit moment is echter nog niet duidelijk wanneer de praktijkdagen en het examen plaats zullen vinden. De stage wordt ook verplaatst naar 2021.

Als compensatie ontvangen alle deelnemers aan de opleiding de volgende bonus;

 • gratis webinar opleiding Schimmeldiagnostiek met certificaat en accreditatie
 • gratis Webinar Studiedag interactie met docenten met certificaat 
 • Jaarabonnement Voetzorg Plus, het nieuwe kennisplatvorm in de voetzorg

Specialisatie Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV)

Toen Mischa Nagel de cursus Voetzorg & Oncologie ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorg opleiding in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden informatie en de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoefte te zijn aan een specialisatie naast de al bekende reumatische en diabetische aantekening. Daarom introduceerde hij de specialisatie oncologisch voetzorgverlener OVV en vroeg daar een merkrecht op aan.

         

                

              

Doel

Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.

Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten, enzovoort. Een in oncologie gespecialiseerde voetzorgverlener ontbreekt in deze disciplines en is hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverleners. Die gaan aan de slag met gebrekkige kennis en hebben geen idee wat de mogelijke consequenties van hun voetbehandeling kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling zijn..

Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening levert niet alleen kenniswinst op maar zal ook bijdragen aan een sterk verbeterde communicatie tussen de zorgverleners van de patiënt/cliënt. Onder de term voetzorgverleners wordt verstaan: podotherapeuten, podologen, medisch pedicures en pedicures.

Kanker en voetzorgverlening

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met normale klachten - dus ook met voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van deze groep noodzakelijk.Klik hier om uw inhoud te bewerken

ACCREDITATIE

Medisch pedicure: 24 punten (9 Voetzorg / 6 Kwaliteitsbewust handelen / 9 Professionaliteit)

Pedicure DV/RV:     6 punten

BVV:                  100 punten

Download hier de brochure Opleiding Oncologisch Voetzorg Verlener

Opleidingsgids OVV aanvragen klik op de dik gedrukte tekst

VOOR BELGISCHE VOETZORGVERLENERS; via onderstaande link meldt u zich aan voor de KMO.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WM7obrI7tEyTnqnBxRA_tb0wX6fxOB1Bu7NZ9dPtC1hUOExHVzZERlVFREFKWFVMUEI3SEFUNVFTMy4u

Bekijk de data en locaties van de deze opleiding en schrijf u in via de button "Cursusagenda".

Opzet Curriculum

Voor de specialisatie Oncologisch Voetzorgverlener is de volgende opzet gemaakt.

1) Theorie 36 uur 6 dagen
2) Praktijk 12 uur 2 dagen
3) Zelfstudie 56 uur Incl. casus
4) Examen 8 uur
Totale studielast 114 uur


Curriculum deel 1. Theorie

Vrijdag Inleiding Mischa Nagel
Wat is Kanker? Joanneke Bleichrodt
Neuropathie als gevolg van kankerbehandelingen David Kopsky
Vrijdag De gevolgen van chemo en doelgerichte therapie voor huid en nagel en skelet Johan Toonstra
Screening & Preventie, para neoplastische syndromen Johan Toonstra
Lymfoedeem & Lipoedeem Johan Toonstra
Vrijdag Ervaringsdeling Joanneke Bleichrodt
Onco-psychologie Ninian Sammels
Vrijdag Instrumentele behandeling Marsha Tran
Communicatie (Verwijsbrief/Overdrachtsstaat) Mischa Nagel
Ervaring Kankerpatiënt
Vrijdag Massage bij kanker Estelle Smits
Look Good Feel Better Petra Odenthal
Hygiëne & Infectie preventie Mischa Nagel
Vrijdag Inloophuis & Opvang Ninian Sammels
De laatste fase Joanneke Bleichrodt
Oncozorg voor voeten wat is dat nu precies? Adrienne Sentel
Afsluiting Mischa Nagel


Curriculum deel 2. Praktijk 

Van de deelnemers aan de specialisatie oncologisch voetverzorger wordt verwacht dat zij ervaring opdoen in de praktijk. De volgende stage vormt daarom een verplicht onderdeel:

Stage 1 op de afdeling oncologie

van een ziekenhuis

12 uur 2 dagen


Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Mischa Nagel kan hierbij ondersteuning bieden. Geadviseerd wordt direct bij aanvang van de opleiding mogelijke stageplaatsen te gaan benaderen. Het gaat om korte meeloopstages, het is niet de bedoeling tijdens de stage complete voetbehandelingen uit te voeren maar wel in overleg met de aanwezige zorgverlening het geleerde in praktijk te brengen. Voor het praktijkgedeelte worden géén vrijstellingen gegeven.

Curriculum deel 3. Zelfstudie
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de lesstof die tijdens de theorie-dagen wordt behandeld voorbereiden en thuis nogmaals doornemen. Onderdeel van de zelfstudie is het maken van een werkstuk over een casus die gepresenteerd zal worden tijdens het examen. Als onderdeel voor het examen zal ook een stageverslag van de ziekenhuisstage moeten worden gemaakt. Houdt u er rekening mee dat u tijdens de opleiding ook nog een huiswerkopdracht meekrijgt.

Curriculum deel 4. Examen
Cursisten hebben na afloop van de laatste module twee maanden de tijd om de praktijkervaring op te doen en naar aanleiding daarvan een casus in te dienen. Samen met het stageverslag van de ziekenhuis stage vormen deze twee documenten het uitgangspunt voor het mondelinge examen. Daarnaast is er nog een schriftelijk examen dat met alle deelnemers tegelijk wordt afgenomen.

Na het behalen van het examen krijgt de deelnemer een diploma dat een jaar geldig zal blijven. Gedurende die periode mogen zij de titel ‘Oncologisch Voetzorgverlener OVV’ gebruiken. Dit is een geregistreerde titel. Deelnemers zullen eens per jaar worden opgeroepen voor een herscholingsdag. Deze is verplicht om de registratie te behouden. In dit jaar zal ook in onherleidbare vorm en in een vast format een casus moeten worden ingeleverd. De data die hieruit voortkomen worden gebruikt om te meten of de interventies van OVV effectief en doelmatig zijn. Verder zijn deze casusdata een opbouw naar klinisch onderzoek.


De docenten die aan deze opleiding verbonden zijn:

 • Annemie Galimont, dermatoloog
 • Ninian Sammels, onco-psycholoog
 • Joanneke Bleichrodt, onco-verpleegkundige
 • David Kopsky, arts voor neuropathie
 • Petra Odenthal, directeur Stichting Look Good Feel Better
 • Estelle Smits, Massage bij kanker
 • Marsha Tran
 • Adrienne Sentel
 • Mischa Nagel

SUMMERSCHOOL AANBOD;

Als compensatie ontvangen alle deelnemers aan de opleiding O.V.V. de volgende bonus;

 • gratis Webinar opleiding Schimmeldiagnostiek met certificaat en accreditatie t.w.v.  130 Euro
 • gratis Webinar Studiedag interactie met docenten met certificaat en accreditatie t.w.v. 110 Euro
 • Jaarabonnement Voetzorg Plus, het nieuwe kennis platvorm in de voetzorg t.w.v. 89,50 Euro
 • Uw bonus bedraagt dus 249.50 Euro
Kosten van de opleiding:


 1. De gehele opleiding kost € 1295,-- (we rekenen geen BTW)
 2. Inclusief; certificaat, lesmateriaal en hand-out
 3. Inschrijfkosten;  zijn bij de prijs inbegrepen. U betaald 10% bij inschrijving. 
 4. Examengelden;  € 150.- (aanmeldingen voor 15-11-2019 is gratis examenkosten), 
 5. Lunch: tijdens de 2 klassikale lesdagen van de opleiding verzorgen wij een gezonde lunch. 

ACCREDITATIE

Medisch pedicure:              24 punten  (9 Voetzorg / 6 Kwaliteitsbewust handelen / 9 Professionaliteit)

Pedicure DV/RV:                   0 punten

BVV:                                 100 punten

Stichting Adap en KABIZ:  17,5 punten 


VOOR BELGISCHE VOETZORGVERLENERS; via onderstaande link meldt u zich aan voor de KMO.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WM7obrI7tEyTnqnBxRA_tb0wX6fxOB1Bu7NZ9dPtC1hUOExHVzZERlVFREFKWFVMUEI3SEFUNVFTMy4u

Algemene voorwaarden;

Door u via deze website electronisch aan te melden, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor de opleiding Oncologisch Voetzorg Verlener van Mischa Nagel/Pediroda;  Klik op de volgende link voor de algemene Voorwaarden;  

Opleidingsrooster
Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
20-11-2020 30-01-2021 10:00 - 16:00 Webinar