Module Oncologisch Handzorgverlener (OHV) afgesloten met examen.

Op vrijdag 15 November 2019 zijn de eerste keer diploma's uitgereikt voor de nieuwe zorgvorm Oncologisch Handzorg Verlener OHV.

De pilot die drie weken geleden begon, bestond uit drie hele dagen en werd afgesloten met een schriftelijk examen. De eerste 32 Oncologische Handzorgverleners OHV zijn daarmee nu een feit en zullen op korte termijn worden vermeld in de Digitale Verwijsgids Oncologie en op het patiëntenplatform Oncohand.com (binnenkort gereed).

De eerste verwijzing van een oncoloog was vandaag al een feit en in de komende week zullen we veel aandacht besteden om patiëntengroepen, oncoteams en netwerken te informeren.

Het schriftelijk examen was niet gering en het expertteam vond de vragen een uitdaging voor de studenten. Het laagste cijfer was een 6,5 en één persoon behaalde zelfs een 10.

De nu opgeleide Oncologisch Handzorg Verleners OHV hebben allemaal een volledige opleiding tot Oncologisch Voetzorg Verlener OVV gevolgd, zijn gediplomeerd, en hebben elk jaar hun nascholingsverplichting gevolgd. Ieder van hen werkt al geruime tijd in de praktijk met kankerpatiënten die bijwerkingen ervaren aan de voeten als gevolg van hun behandeling.

Uit patiënten evaluaties bleek telkens weer dat het ontbreken van zorg voor de handen als gemis werd ervaren en met deze module kunnen we die lacune invulling gaan geven.

                                                

Wij willen alle deelnemers heel hartelijk danken voor hun motivatie en inzet om zich verder te verdiepen in deze zorgvormen en ik hoop dat ze net als bij de Oncologisch Voetzorg Verlener OVV een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Onze dank gaat ook uit naar het expertteam voor hun grondige voorbereiding voor deze module en naar de docenten.


Mischa Nagel;