MischaNagel.nl BV en examenbureau TCI gaan samenwerken!


Om de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV® verder te ontwikkelen tot een professionele, erkende opleiding met een onafhankelijke examinering, gaat MischaNagel.nl BV een samenwerking aan met het gerenommeerde examenbureau TCI. Het is een eerste stap op weg naar een NLQF 5 normering (een Europese normering tot niveau 5).


Oncologisch Voetzorgverlener OVV is de oorspronkelijke en enige opleiding in Nederland die voetzorgverleners opleidt om veilige en effectieve zorg te verlenen aan oncologische patiënten met voetklachten. De resultaten van vier jaar klinische evaluatie laten zien dat deze zorgvorm een grote meerwaarde heeft voor deze groep kankerpatiënten en een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteit van leven en aan hun mobiliteit.

Veel kankertherapieën geven immers bijwerkingen aan de voeten; ook de nieuwste behandelmethoden (ongeveer 33%). Door nieuwe therapieën leven kankerpatiënten steeds langer. Goede mobiliteit van een patiënt draagt daarnaast bij aan het welslagen van veel oncologische behandelingen. Goede en veilige voetzorgverlening draagt dus op meerdere niveaus bij aan de gezondheid, het welzijn en bovenal de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.


Het uit handen geven van de examinering betekent het overdragen van kennis en kunde aan het examenbureau zodat hun examinatoren en assessoren de studenten OVV objectief kunnen examineren. In de praktijk houdt deze stap in dat TCI onze examinatoren en assessoren verder zal begeleiden om hen te laten voldoen aan de eisen die TCI aan deze competentie stelt. Onze examinatoren en assessoren zijn ervaren OVV’ ers die een extra opleiding hebben gevolgd om te kunnen examineren of als assessor op te treden.


Door het uit handen geven van het examen aan een professioneel examenbureau ontstaat een duidelijk transparant opleidingsmodel. De eerste stap is het onderbrengen van het schriftelijk examen. De database van bestaande examenvragen zal worden gedigitaliseerd en het schriftelijk examen wordt dan ook digitaal afgenomen. Na implementatie van het schriftelijk examen zal ook het mondeling examen worden overgedragen aan TCI.                                                      
De complete examinering wordt dan door een onafhankelijke derde partij verzorgd. Dat komt de opleiding OVV alleen maar ten goede en zal het aanzien van de OVV-er in de markt verder verhogen.


Gebruikelijk bij het huidige examen is dat de examenkandidaat een sterkte/zwakte analyse krijgt na het examen. Ook de geslaagde studenten krijgen van ons een dergelijke analyse. Het analyseprotocol zal ook worden overgedragen aan TCI en worden gedigitaliseerd. Bij de komende examens zal dit nog handmatig worden verzorgd is de verwachting.


Mischa Nagel is blij met de aangekondigde samenwerking. “Door de samenwerking met TCI en partner opleider Pediroda zal de opleiding in het voetzorgverlenersveld en binnen de oncologische zorg nog breder worden gedragen.”