leren met subsidie

Subsidiemogelijkheden

Pediroda is deelnemer aan diverse subsidieprojecten zodat we studenten de gelegenheid kunnen bieden om (een gedeelte van) hun studiegeld vergoed te krijgen. Onderstaand een overzicht van de diverse mogelijkheden:

Twents Fonds voor vakmanschap

Woon je in Twente en wil je jezelf door scholing verder ontwikkelen tot en met maximaal MBO niveau 4? Dan kun je gebruikmaken van de persoonlijke scholingscheques van Twents Fonds voor Vakmanschap.

Wat is Twents Fonds voor Vakmanschap?

De arbeidsmarkt in de regio Twente verandert in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om werknemers én de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om je te blijven ontwikkelen. 


Lees hier meer informatie over de scholingscheques van het Twents Fonds voor Vakmanschap.


 
Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Woon je in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle, dan kun je een scholingsvoucher aanvragen via het ontwikkelfonds Regio Zwolle. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je misschien je gebruikmaken van een financiële ondersteuning via dit fonds. 

Wat is Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers. Daarnaast kunnen werknemers en werkzoekenden wonend in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle een scholingsvoucher aanvragen. Aan deze scholingsvoucher zijn voorwaarden verbonden: de individuele aanvrager woont in een van de 20 gemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaan- of werkcoach. De opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling en wordt voor de start van de scholing ingediend. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de opleider betaald en de hoogte van vergoeding hangt af het ontwikkelplan welke samen met de loopbaancoach wordt opgesteld.

Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle


NL leert door

Ben jij zelfstandig ondernemer, ZZP’er, flexwerker, in loondienst of op zoek naar werk? Ben je minimaal 18 jaar en nog niet met pensioen? Dan kun je misschien een groot deel van je opleidingskosten vergoed krijgen via de regeling NL leert door. Ook opleidingsinstituut Pediroda heeft inmiddels de toekenning ontvangen om via de regeling 'NL leert door' gesubsidieerde nascholing aan te mogen bieden en dat is goed nieuws!

Nu deze aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is toegekend, mag Opleidingsinstituut Pediroda scholing met subsidie via ‘NL leert door’ aanbieden. Je krijgt gratis toegang tot E-learning pakketten en lesvideo's en het gaat daarbij om de volgende (onderdelen van) opleidingen:

Theorie Module I Risicovoet Opleiding Medisch Pedicure E-learning

Opleiding Medisch Pedicure Sport

Lees hier meer informatie over de subsidiemogelijkheden van NL leert door


UWV

Pediroda werkt samen met het UWV en zoekt en vindt vaak mogelijkheden om via deze instantie een deel van de opleiding van studenten vergoed te krijgen. Ben jij op dit moment ingeschreven bij het UWV en wil je informatie over de UWV subsidiemogelijkheden bij het omscholen naar pedicure? Bel ons dan tijdens kantooruren via 0548 545 077. We verdiepen ons graag in jouw persoonlijke situatie en eventuele subsidiemogelijkheden.