Zaterdag 6 juni 2020 OVV Symposium Thema: Kanker en pijn

Op zaterdag 6 juni 2020 wordt in Congrescentrum De Werelt in Lunteren het OVV Symposium 2020 gehouden.

Als oncologisch zorgverlener komt u vaak in aanraking met kankerpatiënten die pijn hebben.

  • Een goed begrip van pijn bij kanker maakt u een betere zorgverlener.
  • Veiligheid van uw patiënt staat bij elke patiënt voorop.
  • Door een goed begrip over pijn bij deze patiëntengroep kunt u ook de veiligheid van de kankerpatiënt tijdens uw zorgtraject beter inschatten en bewaken.
  • Pijn is niet alleen een fysiologisch proces dat in gang gezet wordt.
  • Verschillende aspecten hebben invloed op de ernst van pijn. De definitie van pijn is niet voor niets: “Pijn is wat de patiënt aangeeft dat het is”.
  • Andere factoren die pijn beïnvloeden zorgen voor een pijnbeleving. Wat is dit precies?

Met dit symposium proberen we u inzicht te geven in dit complexe vraagstuk bij kanker. Een vast onderdeel van het OVV symposium is altijd “De patiënt spreekt”. Dit keer zal een kankerpatiënt u vertellen over zijn of haar ervaringen met pijn en zorgverlening."

Programma

09.00 – 10.00 Inloop & standbezoek

10.00 - 10.15 Opening

10.15 - 11.30 Wat is pijn bij kanker

11.30 - 12.00 Koffiepauze & standbezoek

12.00 - 13.15 Pijnbeleving, de invloed van externe factoren op pijnintensiteit

13.15 - 14.15 Lunchpauze & standbezoek

14.15 – 15.15 Medicatie voor kanker bij pijn

15.15 – 15.45 Theepauze & standbezoek

15.45 – 16.30 Massage bij kanker in relatie tot pijnverlichting.

16.30 - 17.00 De patiënt spreekt: Een kankerpatiënt spreekt over haar/zijn ervaring met pijn en pijnmanagement

17.00 – 17.15 Afsluiting

17.15 – 17.45 Afsluitingsborrel & Standbezoek

Kosten

Deelname aan dit symposium kost € 185,00,= p.p.

Inschrijven

Wilt u deelnemen aan dit symposium, dan kunt u zich opgeven via deze link.

                                 
Het programma is een beknopt overzicht waar nog veranderingen in kunnen plaatsvinden. Houd de publicaties omtrent het programma in de gaten. Wij hebben alle sprekers gevraagd waarom zij deelnemen aan dit symposium en waarom ze het thema belangrijk vinden. Wel zullen elke week een spreker aankondigen zodat u op 15 maart een goed inzicht hebt in het totale programma.

Vlaamse deelnemers kunnen gebruik maken van de KMO regeling.Accreditatie zal worden aangevraagd voor leden van Provoet, BVV, St.Adap (podotherapeuten en huidtherapeuten) KABIZ (NMMV en St. Loop) KNGF (afdeling oncologie) V&VN (Onco-verpleegkundigen)

Dit jaar zal het OVV symposium worden open gesteld voor andere zorgverleners. Wij willen daarmee niet- OVV/OHV in staat stellen nader kennis te maken met de complexe zorg rondom de oncologische patiënt.

Op 15 maart zal de algemene voorinschrijving open gaan en is er gedurende drie weken een vroegboekkorting.


Wij hopen velen van u te mogen begroeten
Mischa Nagel