Opleidingen

Medisch Pedicure Sport

De medisch pedicure sport opleiding is bedoeld voor MEDISCH pedicures die zich willen profileren in de sportverzorging. De medisch pedicure sport adviseert, analyseert en behandeld sportgerelateerde klachten aan voeten en het bewegingsapparaat. 

Na deze opleiding bent u in staat om de opgedane kennis en vaardigheden adequaat en succesvol toe te passen in de sport verzorgingsbranche. 

Indien u na de opleiding een officieel BRAVO certificaat Medisch Pedicure Sport wilt behalen, melden wij u aan voor de examens van TCI.  In dat geval dient u een theorie examen en een praktijkexamen alsmede een mondeling examen af te leggen. Het theorie examen zal bestaan uit een digitaal multiple choice examen. Een mondeling examen waarin u uw portfolio verdedigt, maakt ook deel uit van het examen. Het praktijkexamen en het mondeling examen (assessment) zullen worden afgenomen door een TCI assessor.   De  examens worden op 1 dag georganiseerd. (Dit is een extra examendag buiten de 5 lesdagen om.)

Het Bravo certificaat geeft recht op vermelding op de website van Provoet.

Indien u geen TCI examen wilt doen, ontvangt u na een voldoende beoordeling van uw eindpresentatie op school, een Pediroda schooldiploma Medisch Pedicure Sport. 


BELANGRIJKE MEDEDELING: Deze 5 daagse opleiding (40 contacturen) is uitsluitend bedoeld voor Medisch Pedicures. De opleiding is examengericht en geschreven op basis van de competenties van het SCAS. Indien u GEEN Medisch Pedicure bent, bieden wij u de gloednieuwe cursus: toegepaste voetzorg in de sport aan. Het bestaande competentieprofiel MP Sport, is opgenomen in het nieuw Branche Kwalificatiedossier (BKD) Medisch Pedicure Sport.


  


 

Inschrijven voor deze cursus:

De opleiding bestaat uit 5 hele dagen. Tussen elke lesdag zit minimaal 2 weken zodat u thuis uw opdrachten goed kunt maken.

Te denken valt hierbij aan het bezoek aan een sportclub, contact met sportverzorgers en trainers, het maken van een cliëntendossier enz.

 

Tijdens de opleiding medisch pedicure sport worden onderstaande onderwerpen behandeld:


 1. inspanningsfysiologie
 2. functieonderzoeken
 3. biomechanica
 4. spierlengtetesten
 5. meten van weerstand
 6. blessurepreventie en blessurebehandeling
 7. organisatie en netwerken/collegiale samenwerking;
 8. implementatie van deze specifieke kennis in de eigen praktijk
 9. netwerken
 10. Cliëntendossiers
 11. Taping, sport-taping, medical taping
 12. collegiaal overleg
 13. tarief bepaling

Kosten van de opleiding:


 1. De gehele opleiding kost € 650,-- (We rekenen geen BTW)
 2. Het materialen pakket kan zelf worden aangeschaft. Houdt u rekening met een bedrag van ongeveer € 75,-- Maar wellicht heeft u al bepaalde spullen zelf op voorraad. Besteld kan worden via de groothandel van Pediroda. Stuur een mail naar helma@pediroda.nl of bel 0546-898997
 3. Kosten examinering:
  1. Kennistoets digitaal (9.12.1.) - € 75,00
  2. Proeve van bekwaamheid (9.12.2) - €116,00
  3. Mondeling assessment (9.12.3.) - € 90,00
  4. Totale kosten examinering - € 281,00
 4. TCI examinering is niet verplicht. Na uw eindpresentatie in de klas, ontvangt u van Pediroda een schooldiploma. 
 5. Inclusief; schooldiploma, mooie hand-out en muurschild 
 6. Lunch: Tijdens alle lesdagen van de opleiding verzorgen wij een gezonde lunch. 

Opleidingsrooster

Eerste lesdag Tweede lesdag Tijd Plaats Inschrijven
08-02-2019 10-05-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Almelo
14-02-2019 09-05-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Zwolle
28-02-2019 16-05-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Weesp
11-03-2019 27-05-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Hillegom
15-03-2019 07-06-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Rotterdam
22-03-2019 14-06-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Zaltbommel
05-04-2019 28-06-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Apeldoorn
09-09-2019 25-11-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Weesp
27-09-2019 29-11-2019 09:30 - 16:30 Pediroda Rotterdam