Oncologie en Voetzorg


 

onze cursisten beoordelen deze dag met een tevredenheid cijfer 8
Pedicures komen steeds vaker patiënten met kanker tegen in hun praktijk. De vraag naar informatie over dit onderwerp is sterk groeiend. Pediroda ontwikkeld daarom een nieuwe studiedag Oncologie en Voetzorg.
Tijdens deze zeer leerzame dag, vertellen onze speciaal hiervoor opgeleide docentes, u over de mogelijkheden en onmogelijkheden die deze materie u als professioneel pedicure biedt.

Na het volgen van deze studiedag, kunt u (indien u pedicure bent met de aantekening DV en/of RV of Risicovoet of Medisch Pedicure) worden  opgenomen in het C.I.R.P. Dit is een landelijk register waar voetzorgverleners staan vermeld. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over het C.I.R.P.

Tijdens deze studiedag komen de volgende aspecten aan bod;
 
 • De diagnose
 • Behandelmethodes
 • Klachten
 • Medicatie
 • Bijwerkingen van behandeling en medicatie
 • Chemotherapie
 • Provoke beoordelingssysteem
 • Wel of niet behandelen
 • Wat kunt u wel en niet doen tijdens de behandeling
 • Rol huisarts, oncologieverpleegkundige en oncoloog en de samenwerking.
 • Casuïstiek: in groepjes wordt een casus besproken en daarna klassikaal uitgelegd
 • praktijkdeel: Massage voor kankerpatiënten

Ook is er deze dag veel ruimte om van elkaar te leren.

   

Duur:
deze cursus duurt een hele dag

Accreditatie:
18 
Categorie    Beroepsvereist
Domein:      Voetzorg

Kosten:
€ 125,-- ( u betaald geen BTW)
inclusief lunch, mooi naslagwerk en certificaat.
Wanneer:
Door hier te klikken komt u bij de cursus data van deze cursus
 Cursisten die NA 1 juni 2016 door het CIRP op de website www.podomedic.nl willen worden geregistreerd, betalen hiervoor € 50,= (excl. Btw) per jaar.

NIEUW LANDELIJK REGISTER     C.I.R.P.

Waarom is registratie op  www.podomedic.nl. belangrijk?

 

De specialisatie ‘Oncologische Voetzorg’ is nog jong, en dient daarom zoveel mogelijk gepromoot worden.

De website www.podomedic.nl ( samenwerkende voetspecialisten) van het C.I.R.P. (Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen) houdt zich ondermeer bezig met voorlichting aan de leek over voetaandoeningen waaronder ook voetproblemen bij kankerpatiënten. 

Uit de vele reacties en vragen die het C.I.R.P. ontvangt van cliënten maar ook van andere professionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen, blijkt dat Podomedic op dit moment uitgroeit naar een nationaal register.  Podomedic  zal uitgroeien tot DE vraagbaak in de voetverzorgingsbranche voor zowel cliënten als professionals, en een platvorm gaan vormen waar ook professionals elkaar kunnen vinden.

Als Medisch Pedicure, Pedicure Plus of Pedicure met certificaat Risicovoet en na het volgen van de studiedag Oncologie en Voetzorg,  mag U hierin niet ontbreken. 

Het C.I.R.P. is opgericht door voormalig podotherapeut Jan de Vries. Naast zijn praktijk was hij als docent verbonden aan de ‘Stichting Podologica’, die praktijkopleidingen podologie verzorgde voor paramedici.

 

De website www.podomedic.nl wordt ook vermeld op de wellicht grootste informatiewebsite voor de zorg:

www.zorgwijzer.nl.:

   

                              http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/voetproblemen


Na het volgen van deze studiedag, kunt u (indien u pedicure bent met de aantekening DV en/of RV of Risicovoet of Medisch Pedicure) worden  opgenomen in het C.I.R.P. Dit is een landelijk register waar voetzorgverleners staan vermeld. Hieronder vindt u meer informatie over het C.I.R.P.

Cursisten die NA 1 juni 2016 door het CIRP op de website www.podomedic.nl willen worden geregistreerd, betalen hiervoor in het eerste jaar  € 25,= (excl. BTW) per jaar.


Waar vindt je jouw praktijkregistratie op de website www.podomedic.nl 

Voor de Medisch Pedicure:

Pedicure- Medisch Pedicure-  Praktijkwijzer ( met vermelding:   Oncologische Voetzorg )-  Landelijk Register en

Pedicure- Oncologische voetzorg Landelijk Register- Oncologische voetzorg Praktijkwijzer.

 

Voor de Pedicure DV-RV-Risicovoet

Pedicure- Praktijkwijzers bij de specialisaties

Pedicure- Oncologische voetzorg Landelijk Register- Oncologische Voetzorg Praktijkwijzer.

 

(Als men registratie niet wil, kan dit tijdig gemeld worden)

 

Na dit jaar worden de cursisten in de gelegenheid gesteld hun registratie tegen nader te bepalen voorwaarden te continueren.

 

 

 


Nieuws
TECHNISCHE DIENST De nieuwste service van Pediroda; graag laten wij u kennis maken lees meer
Sportpedicure Sportpedicure; de opleiding lees meer
Pedicurecafe  2017 Gratis toegang Ook in 2017 organiseert Pediroda op diverse locaties lees meer
PediRoda©
/
Tel: 0548-545077
/
Mail: info@pediroda.nl
/
Algemene voorwaarden
/
Aanmelden nieuwsbrief
/
Sitemap
/
Inlog docentes
Aangesloten bij de VOUV Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging
/
Pediroda is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr: 54994500