Klachtenprocedure


 
 

1.      Alvorens een schriftelijke klacht in te dienen bij Pediroda, zal Klager zich per mail of telefoon wenden tot de directie van Pediroda, om de klacht kenbaar te maken en te bespreken. Op dat moment zal Pediroda met een eerste reactie komen en kan klager beoordelen of een schriftelijke klacht nog aan de orde is. 

 

2.      Eenvoudige klachten en opmerkingen kunnen ten allen tijde via het, na elke les uitgereikte evaluatieformulier, kenbaar worden gemaakt. Deze vallen echter buiten de officiële klachtenprocedure en worden als normaal opbouwend gelezen en in redelijke termijn afgehandeld.

 

3.      Officiële klachten worden door cursisten schriftelijk en ondertekend  kenbaar gemaakt.  Dit geschiedt middels aangetekend schrijven gericht aan de directeur van het opleidingsinstituut Pediroda. 

 

4.      Na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

 

5.      Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een eerste schriftelijke inhoudelijke reactie.

 

6.      De klacht wordt binnen 4 weken na ontvangst, afgehandeld. Indien deze termijn niet wordt gehaald zal klager hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

 

7.      Alle klachten worden naar “beste eer en geweten” afgehandeld.  Pediroda zal zich steeds tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te slechten.


8.      Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.  

 

9.      Indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de geschillencommissie van de Vereniging Opleiders Uiterlijke Verzorging, het V.O.U.V.

 

10.  Het oordeel van deze geschillencommissie zal voor beide partijen bindend zijn.

 

11.  Klachten blijven drie jaar geregistreerd staan.

 

Een schriftelijke klacht moet zijn voorzien van de volgende gegevens:

·        Personalia

·        Bereikbaarheid klager tijdens kantooruren

·        Aard van de klacht

·        Verwachting van klager ten aanzien van de oplossing

Anonieme schriftelijke klachten worden niet in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

 

Nieuws
TECHNISCHE DIENST De nieuwste service van Pediroda; graag laten wij u kennis maken lees meer
Sportpedicure Sportpedicure; de opleiding lees meer
Werkruimte aangeboden Pediroda Gezond en Well. in Almelo biedt diverse werk- en vergader lees meer
PediRoda©
/
Tel: 0548-545077
/
Mail: info@pediroda.nl
/
Algemene voorwaarden
/
Aanmelden nieuwsbrief
/
Sitemap
/
Inlog docentes
Aangesloten bij de VOUV Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging
/
Pediroda is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr: 54994500